Borgerrådgiveren kan hjælpe, hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse fra Favrskov Kommune eller til at finde ud af, hvordan du kan gå videre med en konkret sag

Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at borgerne får en god service.

Borgerrådgiveren skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen.

Borgerrådgiveren er ansat af byrådet og er en uvildig rådgiver, som er uafhængig af kommunens administration.

Det er gratis at kontakte borgerrådgiveren i Favrskov Kommune

Du kan bruge borgerrådgiveren til at:

 • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
 • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen.
 • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage.
 • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen.
 • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag.
 • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

Hvis du skal til en samtale, kan borgerrådgiveren hjælpe dig med at forberede dig, deltage som din bisidder og hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser f.eks. en bevilling, en tilladelse, et forbud eller et afslag.
 • de politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
 • ansættelsesforhold i kommunen.
 • forhold, som andre klageinstanser tager sig af.
 • forhold, som er eller har været indbragt for domstolene eller Folketingets Ombudsmand.

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke klager, hvis der er gået mere end et år efter hændelsen/forløbet.

Se også vedtægter for borgerrådgiverfunktionen

Borgerrådgiverens beretninger

Favrskov Byråd godkender hvert år Borgerrådgiverens beretning

Sådan kan du kontakte borgerrådgiveren

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiverne per telefon, på mail eller ved personlig henvendelse. Du kan møde borgerrådgiverne på mandage, tirsdage og torsdage. De har kontor i administrationsbygningen på Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Hvis du vil være sikker på at træffe dem, er det en god ide at ringe og aftale en tid

Du kan kontakte følgende Borgerrådgivere: 

 • Borgerrådgiver Karin Lambert på telefon 30 56 77 51
 • Borgerrådgiver Nicolai Abildgaard på telefon 40 12 37 41
 • Sofie Henriksen på telefon 20 41 67 65
 • Borgerrådgiver Tanja Kallehauge Hansen på telefon 30 69 61 04 (barsel til medio 2022)

Eller send en mail til: borgerraadgiveren@favrskov.dk - send ikke personfølsomme eller fortrolige oplysninger per mail - ring eller send via e-boks i stedet.