You are here

Bliv dagplejer i Favrskov Kommune

Vil du være dagplejer i en kommune, hvor vi hjælper dagplejerne godt i gang og fortsætter med råd og vejledning efterfølgende?

Vi sørger for at alle nyansatte dagplejere kommer godt i gang ved bl.a. at:

  • tilbyde et introforløb
  • 3 ugers kursus på SOSU-skolen
  • udlevere legetøj sammensat af en dagplejepædagog, som understøtter læreplansarbejdet og børnenes generelle udvikling
     

Derudover er alle dagplejegrupper i kommunen tilknyttet en dagplejepædagog. Det betyder, at der altid er mulighed for råd og vejledning om alt fra pædagogiske læreplaner og forældresamtaler til medarbejderudviklingssamtaler og generel trivsel hos dagplejeren.

I Favrskov Kommune er der ca. 200 dagplejere. Som dagplejer indgår du i et kollegialt fællesskab med dagplejerne i dit område (dagplejegruppen).

Som udgangspunkt har dagplejeren 4 børn fast indskrevet, men kan dog få et 5. barn i dagplejen, hvis en kollega i dagplejegruppen er syg, på kursus eller har fri.

Som dagplejer mødes du og dine dagplejebørn til aktiviteter i legestue med de andre dagplejere og dagplejebørn i området.

Har du spørgsmål, inden du søger, er du velkommen til at kontakte daglig leder Pernille Skaaning Engamo  - enten på psen@favrskov eller mobil 20 35 11 26.

! Du skal desuden være opmærksom på, at pasning af børnene foregår i eget hjem. Bliver du efter en samtale tilbudt et job som dagplejer, er jobtilbuddet under forudsætning af, at dit hjem kan godkendes som dagplejehjem.

Senest opdateret

23.03.2020
dole