Aktindsigt

Når du søger om aktindsigt, behandler vi dine personoplysninger i forhold til den lov, din aktindsigt vedrører. Nedenfor kan du se, hvordan vi behandler dine personoplysninger ved aktindsigter ud fra de tre love:

 • Forvaltningsloven
 • Miljøoplysningsloven
 • Offentlighedsloven.

Læs mere om aktindsigt på borger.dk

Ønsker du at søge om aktindsigt?

Hvis du ønsker at søge aktindsigt i dokumenter og øvrige papirarkivalier i en sag hos Favrskov Kommune, vil det være fordelagtigt, at du stiler din anmodning til den forvaltning/afdeling hos kommunen, der er ansvarlig for den konkrete sag, som du søger aktindsigt i.

Ved du ikke, hvilken afdeling du skal sende din anmodning til, kan du sende den til favrskov@favrskov.dk.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at informere om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger. 

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem de eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har. 

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail dbr@favrskov.dk.

Du kan også læse mere på vores hjemmeside https://favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er. 

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger

Favrskov Kommune behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din anmodning om aktindsigt. Kommunen bruger oplysningerne til at kunne behandle og besvare din anmodning. 

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig

Anmodningen indeholder personoplysninger om dig, som kommunen foretager en behandling af. Kommunen oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. 

De registrerede personoplysninger kan f.eks. være:

 • Navn 
 • Cpr-nummer
 • Privatadresse
 • Matr.nr.
 • Privat telefonnummer
 • E-mailadresse

Hvor stammer personoplysningerne fra

Oplysningerne stammer fra anmodningen. Derudover vil dokumenter, som er omfattet af aktindsigten, blive lagt på den oprettede sag. Det vil ligeledes være disse dokumenter, som tilsendes dig i forbindelse med afgørelsen om aktindsigt.   

Hvem videregiver vi personoplysninger til

Som udgangspunkt videregives personoplysningerne ikke i aktindsigtssager. Dog kan der være behov for at partshøre andre i forbindelse med sagsbehandlingen eller sende afgørelsen om aktindsigt til andre, og i disse tilfælde vil der ske en videregivelse af almindelige personoplysninger til relevante personer i forhold til aktindsigtssagen. 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. I almindelighed betyder det, at vi gemmer oplysningerne i 5 år efter sagens afslutning. 

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, www.favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via E-Boks.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, hvorefter vi tager konkret stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Favrskov Kommunes behandling af oplysninger i forbindelse med anmodning om aktindsigt er lovbekendtgørelse 2014-04-22 Forvaltningsloven. Derudover er det databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c samt databeskyttelsesloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Telefon: 89 64 10 10
Mail: Favrskov@favrskov.dk
CVR: 29 18 97 14 

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk
 

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at informere om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger. 

I denne orienteringsskrivelse kan du blandt andet læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem de eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har. 

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail dbr@favrskov.dk.

Du kan også læse mere på vores hjemmeside https://favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er. 

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger

Favrskov Kommune behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din anmodning om aktindsigt. Kommunen bruger oplysningerne til at kunne behandle og besvare din anmodning. 

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig

Anmodningen indeholder personoplysninger om dig, som kommunen foretager en behandling af. Kommunen oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. 

De registrerede personoplysninger kan f.eks. være:

 • Navn 
 • Cpr-nummer
 • Privatadresse
 • Matr.nr.
 • Privat telefonnummer
 • E-mailadresse

Hvor stammer personoplysningerne fra

Oplysningerne stammer fra anmodningen. Derudover vil dokumenter, som er omfattet af aktindsigten, blive lagt på den oprettede sag. Det vil ligeledes være disse dokumenter, som tilsendes dig i forbindelse med afgørelsen om aktindsigt.   

Hvem videregiver vi personoplysninger til

Som udgangspunkt videregives personoplysningerne ikke i aktindsigtssager. Dog kan der være behov for at partshøre andre i forbindelse med sagsbehandlingen eller sende afgørelsen om aktindsigt til andre, og i disse tilfælde vil der ske en videregivelse af alm. personoplysninger til relevante personer i forhold til aktindsigtssagen. 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. I almindelighed betyder det, at vi gemmer oplysningerne i 5 år efter sagens afslutning. 

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, www.favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via E-Boks.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, hvorefter vi tager konkret stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Favrskov Kommunes behandling af oplysninger i forbindelse med anmodning om aktindsigt er lovbekendtgørelse 2017-08-16 nr. 980 om aktindsigt i miljøoplysninger, herunder offentlighedsloven fra 1985 (lovbekendtgørelse 1985-12-19 nr. 572 om offentlighed i forvaltningen). Derudover er det databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c samt databeskyttelsesloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.  

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Mail: Favrskov@favrskov.dk
Telefon: 89 64 10 10
CVR: 29 18 97 14 

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at informere om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger.

I denne orienteringsskrivelse kan du blandt andet læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem de eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har. 

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail dbr@favrskov.dk.

Du kan også læse mere på vores hjemmeside https://favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er. 

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger

Favrskov Kommune behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din anmodning om aktindsigt. Kommunen bruger oplysningerne til at kunne behandle og besvare din anmodning. 

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig

Anmodningen indeholder personoplysninger om dig, som kommunen foretager en behandling af. Kommunen oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. 

De registrerede personoplysninger kan f.eks. være:

 • Navn 
 • Cpr-nummer
 • Privatadresse
 • Matr.nr.
 • Privat telefonnummer
 • E-mailadresse

Hvor stammer oplysningerne fra

Oplysningerne stammer fra anmodningen. Derudover vil dokumenter, som er omfattet af aktindsigten, blive lagt på den oprettede sag. Det vil ligeledes være disse dokumenter, som tilsendes dig i forbindelse med afgørelsen om aktindsigt.   

Hvem videregiver vi personoplysninger til

Som udgangspunkt videregives personoplysningerne ikke i aktindsigtssager. Dog kan der være behov for at partshøre andre i forbindelse med sagsbehandlingen eller sende afgørelsen om aktindsigt til andre, og i disse tilfælde vil der ske en videregivelse af alm. personoplysninger til relevante personer i forhold til aktindsigtssagen. 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. I almindelighed betyder det, at vi gemmer oplysningerne i 5 år efter sagens afslutning. 

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, www.favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via E-Boks.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, hvorefter vi tager konkret stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Favrskov Kommunes behandling af oplysninger i forbindelse med anmodning om aktindsigt er lovbekendtgørelse 2020-02-24 nr. 145 om offentlighed i forvaltningen. Derudover er det databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c samt databeskyttelsesloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.  

Favrskov Kommune       
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Mail: Favrskov@favrskov.dk
Telefon: 89 64 10 10
CVR: 29 18 97 14 

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Favrskov Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte:

dbr@favrskov.dk eller telefon 89 64 60 95.

Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk 

Fysisk post

Du kan også sende et brev til: 

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Att.: Databeskyttelsesrådgiver