Sådan behandler vi de personoplysninger, som du giver Hegnssynet

Når Hegnssynet modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at informere om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger.

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail [email protected].

Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen for at træffe afgørelse i sager om hegn, herunder for at kunne vurdere dine forpligtelser og rettigheder som part i sagen.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Hvad enten Hegnssynet selv indhenter oplysninger, eller vi modtager dem fra dig, bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Hertil anvendes Netcompanys elektroniske dokumenthåndteringssystem GetOrganized.

De registrerede personoplysninger i en hegnssynssag er:

Almindelige oplysninger:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Matrikelnummer
  • CPR-nummer

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Ud over de oplysninger, du selv har givet til sagen, indhenter vi oplysninger fra offentlige registre som CPR-registeret.

Vi indhenter kun oplysninger, der er relevante for behandlingen af din sag.

Hvem kan vi give personoplysningerne videre til?

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke, men kan i sager, hvor parterne er repræsenteret ved advokater og/eller landinspektører, videregives til disse.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling og det efterfølgende dokumentationskrav. I udgangspunktet gemmer vi oplysningerne i 10 år efter en sags afslutning.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Hegnssynet har om dig. Du kan bruge selvbetjeningsløsningen på Favrskov Kommunes hjemmeside, favrskov.dk.

Der vil være til stor hjælp, hvis din henvendelse er så præcis som mulig.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Hegnssynet om at få slettet oplysningerne, hvorefter vi tager konkret stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig.

Retsgrundlag

Hegnssynet behandler dine personoplysninger efter Hegnslovens kapitel 6.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår cpr.nr.

Aktindsigt

Det bemærkes, at Hegnssynet er forpligtet til at udlevere oplysninger, herunder eventuelle personoplysninger efter reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Hegnssynet er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Hegnssynet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: [email protected]
Telefon: 89 64 10 10
CVR: 29 18 97 14

Hegnssynets Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected] eller telefon 89 64 60 95.

Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk

Du kan også sende et brev til:

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk.