Personoplysninger i sager sundhedsfarlige boliger, herunder sager om kondemnering

Sådan behandler vi de personoplysninger, som du giver til Teknik og Miljø-Forvaltningen i Favrskov Kommune

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at informere om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger. 

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail [email protected].

Du kan også læse mere på vores hjemmeside favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du bl.a. kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er.  

Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

Favrskov Kommune behandler dine og eventuelt din families personoplysninger, når Favrskov Kommune modtager anmeldelse om mulige sundheds- og brandfarlige forhold i boliger og opholdsrum.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger eller vi modtager dem fra dig, bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssy-stem. Hertil anvendes Netcompanys elektroniske dokumenthåndteringssystem Ge-tOrganized eller KMD NOVA.

De registrerede personoplysninger i sager om sundheds- og brandfarlige forhold kan være: 
Almindelige oplysninger:

  • Navn
  • Privatadresse 
  • E-mailadresse
  • Privat telefonnummer 
  • Matrikelnummer 
  • CPR-nummer

Følsomme oplysninger:

  • Helbredsoplysninger

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Ud over de oplysninger, du selv har givet til sagen, indhenter vi oplysninger fra offentlige registre såsom CPR-registeret og BBR. Oplysninger om sagen kan også komme fra de sociale myndigheder.

Vi indhenter kun oplysninger, der er relevante for behandlingen af din sag.

Hvem kan vi give personoplysningerne videre til?

Favrskov Kommune kan videregive dine oplysninger til eksterne rådgivere, advokater, andre myndigheder og evt. domstolene. Nogle personoplysninger kan også videregives til ejer af udlejningsejendommen.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling og det efterfølgende dokumentationskrav. I udgangspunktet bevares sager om sundheds- og brandfarlige forhold.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via digital post. 

Der vil være til stor hjælp, hvis din henvendelse er så præcis som mulig, da Teknik og Miljø Forvaltningen dækker et bredt område.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, hvorefter vi tager konkret stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig.

Retsgrundlag

Favrskov Kommune behandler dine personoplysninger med hjemmel i byfornyelsesloven om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f for så vidt angår følsomme personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår crp.nr.

Aktindsigt

Det bemærkes, at Favrskov Kommune er forpligtet til at udlevere oplysninger, herunder eventuelle personoplysninger efter reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: [email protected] 
Telefon: 89 64 10 10
CVR: 29 18 97 14 

Personlig henvendelse:

Torvegade 7
8450 Hammel

Favrskov Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected] eller telefon 89 64 60 95.

Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk

Du kan også sende et brev til: 
Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk