Personoplysninger ved forsikring

Sådan behandler vi de personoplysninger, som du giver til forsikringsteamet i Favrskov Kommune

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at informere om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger. 

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail [email protected].

Du kan også læse mere på vores hjemmeside favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du bl.a. kan læse om, hvad en Databeskyttelsesrådgiver er.  

Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne behandle din henvendelse eller din sag indenfor forsikringsområdet herunder:

 • besvare henvendelser/spørgsmål
 • foretage vurdering
 • træffe afgørelse
 • sikre drift og overholdelse af lov samt gældende forsikringsbetingelser 
 • oversendelse af sag til kommunens forsikringsselskab eller kommunes forsikringsmægler 

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Når kommunen modtager oplysninger fra dig, bliver der oprettet en sag i kommunens forsikringssystem C3. 

De registrerede personoplysninger kan eksempelvis være:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn 
 • Privatadresse/opholdsadresse
 • E-mailadresse
 • Privat telefonnummer
 • Registreringsnummer på køretøj

Fortrolige personoplysninger:

 • Evt. Navne- og adressebeskyttelse
 • CPR-nummer
 • Økonomiske og sociale forhold hvis relevant

Derudover behandler vi i særlige tilfælde følgende oplysninger, som hører under kategorien ’følsomme oplysninger’:

 • Helbredsoplysninger

Oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser kan ligeledes blive behandlet, hvis det er relevant og nødvendigt for den enkelte sag.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Oplysningerne har vi modtaget af skadelidte eller politiet

Hvem kan vi give personoplysningerne videre til?

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan være til kommunens forsikringsselskab, kommunens advokat, kommunens forsikringsmægler samt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling og det efterfølgende dokumentationskrav. I udgangspunktet gemmer vi oplysningerne i 5 år efter en sags afslutning. I visse tilfælde har vi pligt til at gemme oplysningerne i flere år.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger er (indsæt fagspecifikke retsgrundlag) samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 og art. 9, stk. 2 og databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside. 

Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via digital post. Der vil være til stor hjælp, hvis din henvendelse er så præcis som mulig.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, hvorefter vi tager konkret stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

Aktindsigt

Det bemærkes, at Favrskov Kommune er forpligtet til at udlevere oplysninger, herunder eventuelle personoplysninger efter reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: [email protected]
Telefon: 89 64 10 10
CVR: 29 18 97 14

Favrskov Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på [email protected] eller telefon 89 64 60 95.

Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk

Du kan også sende et brev til: 
Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk.