Personoplysninger ved tv-overvågning

Når du opholder dig på Favrskov Kommunes område, kan du blive optaget af Kommunens tv-overvågning.

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med tv-overvågning, og derfor har Kommunen pligt til at informere dig om behandlingen.

I denne informationsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke oplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem og, hvilke rettigheder du har som registreret i Favrskov Kommune.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er:

  • At forebygge kriminalitet såsom tyveri, hærværk og anden form for kriminalitet
  • At sikre Kommunen mod tab og driftsforstyrrelser
  • At øge trygheden for de personer, der færdes i det tv-overvågede område, eller
  • At opklare kriminalitet og grove sikkerhedsbrud.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger om dig, i det omfang, de fremgår af optagelserne fra det tv-overvågede område. Det kan omfatte:

  • Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det tv-overvågede område.
  • Oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne.

Behandling af dine personoplysninger

Vi behandler optagelser med personoplysninger, der er foretaget i forbindelse med tv-overvågning med det formål at fremme trygheden for de personer, som færdes i det tv-overvågede område, at forebygge og opklare kriminalitet og at beskytte kommunens ejendom.

Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2 (oplysninger om strafbare forhold). Optagelserne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed på grundlag af tv-overvågningslovens § 4 c.

Optagelserne bliver ikke videregivet eller vist til andre end til politiet, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Behandlingens varighed

Billedoptagelser fra tv-overvågning, gemmes som udgangspunkt i 7 dage. Dog kan det i ferieperioder opbevares i op til 30 dage. Herefter slettes materialet automatisk.

I de tilfælde hvor der er mistanke om kriminelle forhold, der efterforskes af en politimyndighed, opbevares oplysningerne indtil oplysningerne er overladt til politiet. Herefter slettes oplysningerne.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare optagelser i længere tid, hvis optagelsen skal bruges i en konkret tvist vedr. en persons adfærd. I disse tilfælde vil personen blive underrettet særskilt herom.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Favrskov Kommunes behandling af dine oplysninger, som du kan læse om nedenfor. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. I særlige tilfælde kan kommunen afvise at give dig indsigt i optagelser. Vi har mulighed for at udlevere still-billeder. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via Digtal Post.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i:

  • Tv-overvågningsloven
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9
  • Databeskyttelseslovens § 8

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder kommunens kontaktoplysninger her:

Favrskov kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Telefon: 8964 1010
E-mail: [email protected] 
CVR: 29 18 97 14

Databeskyttelsesrådgiver (DBR)

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Favrskov Kommunens Databeskyttelsesrådgiver:

På e-mail [email protected] eller telefon 89 64 60 95.

Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk

Ved brev: Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf: 33 19 32 00, [email protected] eller datatilsynet.dk