Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt ved etablering af CO2 fangst på Biocirc Favrskov Biogas, Fuglsangvej 100, 8450 Hammel

Favrskov Kommune meddeler herned afgørelse om ikke miljøvurderingspligt ved etablering af CO2 fangst på Biocirc Favrskov Biogas, Fuglsangvej 100, 8450 Hammel

Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt begrundes med, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hverken lugt- og støjmæssigt, landskabeligt, kulturhistorisk eller naturmæssigt.

Læs hele afgørelsen her

Screening efter miljøvurderingsloven 

Afgørelse
14.
jun.
2024
13.
jul.
2024
8450 Hammel
Virksomheder