Afgørelse om tillæg til § 16a miljøtilladelse til kvægbruget på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om tillæg til § 16 a miljøgodkendelse af kvægbruget Sall Skovvej 11, 8450 Hammel

Afgørelsen er et tillæg til § 16 a miljøgodkendelsen som blev meddelt 2. november 2023. Tillægget er en tilladelse til at opføre en gyllebeholder på ejendommen. Der ændres ikke på staldene i forbindelse med denne afgørelse.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Ansøgning

Afgørelse
28.
jun.
2024
26.
jul.
2024
8450 Hammel
Landbrug