Ansøgning om vandindvindingstilladelse til markvanding

Henrik Snehøj Ravn har søgt om tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGU nr. 78.477 beliggende på matrikel nr. 1f Astrup By, Aidt. Der ønskes en tilladelse på 38.000 m³ pr. år.

Henrik Snehøj Ravn har søgt om tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra eksisterende boring.
Der ønskes en tilladelse på 38.000 m³ pr. år. Indvindingen skal foregå fra boringen DGU nr. 78.477 beliggende på matrikel nr. 1f Astrup By, Aidt.
 

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til [email protected] eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 ATT. Grundvand. 
 

Annoncering
23.
apr.
2024
14.
maj.
2024
8881 Thorsø
Grundvand