Høring vedrørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven til etablering af faunapassage og fjernelse af hydrauliske flaskehalse i Kollerup Bæk

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingslovens §-21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter lovens §-15.

Hermed sendes udkast til afgørelse efter Miljøvurderingsloven i høring. Afgørelsen omhandler projekt etablering af faunapassage og fjernelse af hydrauliske flaskehalse i Kollerup Bæk.

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingslovens §-21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter lovens §-15.

Udkastet til afgørelsen kan tilgås via følgende link: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/EbHHrMZQfxtHuZ-tp7TQH3gBWHyu_xIvjCR5Ose6xMbmKw?e=ehB3PT

Screeningsskema kan tilgås via følgende link: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/EcTGQsQxLahFlc8lo68ovlAB6eYUAK2jokXvMVTxDwxHqg?e=1nCrZz

Ansøgningsmateriale kan tilgås via følgende link: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/EV6e8hy_z1VFkE9CuQPzlFMBRCDWYNumrkZ4Y7W0CVkZdQ?e=9mna2u

Høringsperioden er fire uger. Fristen for at komme med bemærkninger slutter 10. juli 2024. Bemærkninger kan sendes til [email protected] 

Høring
12.
jun.
2024
10.
jul.
2024
8370 Hadsten
Natur og vandløb