Høring vedrørende tilladelse til etablering af faunapassage og fjernelse af hydrauliske flaskehalse i Kollerup Bæk

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af faunapassage og fjernelse af hydrauliske flaskehalse i Kollerup Bæk i henhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 om regulering af vandløb og § 47 om broer, overkørsler og lignende (LBK 1217 af 25/11-2019), samt §§ 3 og 9 i bek. om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BKG 834 af 27/6-2016) og dispensation for Naturbeskyttelseslovens § 3, jævnfør § 65 i Naturbeskyttelsesloven (LBK 1392 af 10/4-2022).

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af faunapassage og fjernelse af hydrauliske flaskehalse i Kollerup Bæk i henhold til Vandløbslovens §§ 16, 17 om regulering af vandløb og § 47 om broer, overkørsler og lignende (LBK 1217 af 25/11-2019), samt §§ 3 og 9 i bek. om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BKG 834 af 27/6-2016) og dispensation for Naturbeskyttelseslovens § 3, jævnfør § 65 i Naturbeskyttelsesloven (LBK 1392 af 10/4-2022).

Udkastet til afgørelsen kan tilgås her: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/Ee3Z4xC-rJpOuqBsZTIN6IwBDVODaGmkz3uSKB90HaF3KA?e=peb7Ko

Bilag 1 kan tilgås her: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/EdDDgLCei-JKh6eQSoSXx3sBmm2C4HKU2ka9aZvhT3z6AQ?e=JogCM1

Bilag 2 kan tilgås her: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/ERDiFpIZSlJKuZ7PRreHM9IB-3I00kyMXg01zn90d07KKA?e=9lkDnH

Bilag 3 kan tilgås her: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/ERTUyA_mv8dDuKmPsGwGMNwBMcDducjnEUfcSNj1O_kWqA?e=vbKxfz

Bilag 4 kan tilgås her: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/EW51juExPQJNvGkINcYVa2UB-0LhJk5ZbvDskWbQOOr4bw?e=K5czdc

Høringsfristen er 8 uger og udløber 25 juli 2024.

Bemærkninger kan sendes til [email protected] 

Høring
30.
maj.
2024
25.
jul.
2024
8370 Hadsten
Natur og vandløb