Landzonetilladelse - Gelbrovej 36, 8881 Thorsø

Landzonetilladelse til lovliggørelse af stald og maskinhal på ejendommen med adressen Gelbrovej 36, 8881 Thorsø, matr.nr. 7f Hagsholm Hgd, Houlbjerg

Landzonetilladelse til lovliggørelse af stald og maskinhal på ejendommen med adressen Gelbrovej 36, 8881 Thorsø, matr.nr. 7f Hagsholm Hgd, Houlbjerg.

Læs hele landzonetilladelsen her

 

Afgørelse
04.
jul.
2024
01.
aug.
2024
8881 Thorsø
Landzonetilladelser