Landzonetilladelse - Lykkegårdsvej 295A, 8472 Sporup

Landzonetilladelse til etablering af teltoverdækning på eksisterende gyllebeholder på ejendommen med adressen Lykkegårdsvej, matr.nr. 10d, Farre By, Sporup

Landzonetilladelse til etablering af teltoverdækning på eksisterende gyllebeholder på ejendommen med adressen Lykkegårdsvej, matr.nr. 10d, Farre By, Sporup.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
03.
jun.
2024
01.
jul.
2024
8472 Sporup
Landzonetilladelser