Landzonetilladelse - Sjellevej 76, 8450 Hammel

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til opførelse af fritliggende løsdriftskur til heste på ejendommen med adressen Sjellevej 76, 8450 Hammel matr.nr. 6k Voldby By, Voldby

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til opførelse af fritliggende løsdriftskur til heste på ejendommen med adressen Sjellevej 76, 8450 Hammel matr.nr. 6k Voldby By, Voldby. 

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
11.
jun.
2024
09.
jul.
2024
8450 Hammel
Landzonetilladelser