Reduktion af skovbyggelinjen i ”Lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Trigevej i Søften”

Favrskov Kommune har anmodet Miljøstyrelsen om en afgørelse om reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje inden for området for lokalplan nr. 424

Favrskov Kommune har anmodet Miljøstyrelsen om en afgørelse om reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje inden for området for lokalplan nr. 424

Lokalplanen blev vedtaget 30. januar 2024. 

4. april 2024 har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for ”Lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Trigevej i Søften”, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Afgørelsen kan læses her 

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer. 

Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelse
17.
apr.
2024
8382 Hinnerup
Natur og vandløb