Revurdering af miljøgodkendelse for Hvorslev Genbrugsplads, Hammervej 9, 8860 Ulstrup

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse for Hvorslev Genbrugsplads, Hammervej 9, 8860 Ulstrup

Favrskov Forsyning ønsker at få renoveret den eksisterende genbrugsplads så den bliver opdateret og mere tidssvarende, samt pladsen som udgangspunkt skal være ubemandet. Samtidig fjernes muligheden for at aflevere farligt affald på pladsen. 

Favrskov Kommune vurderer, at genbrugspladsen kan indrettes og drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlige forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1, når driften er i overensstemmelse med de oplysninger der ligger til grund for afgørelsen og når de fastsatte vilkår overholdes. 

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
13.
jun.
2024
12.
jul.
2024
8860 Ulstrup
Virksomheder