Tilladelse til udledning og nedsivning af vand fra prøvepumpning samt godkendelse af prøvepumpningsprogram, Søften Vandværk

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til udledning og nedsivning af vand fra prøvepumpning på matr. nr. 8a Søften By, Søften samt godkendelse af prøvepumpningsprogram for undersøgelsesboring på matr. nr. 6r Søften By, Søften

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til udledning og nedsivning af vand fra prøvepumpning på matr. nr. 8a Søften By, Søften samt godkendelse af prøvepumpningsprogram for undersøgelsesboring på matr. nr. 6r Søften By, Søften. Prøvepumpning forventes udført ultimo august til primo september 2024. Der er endvidere truffet afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt.

Tilladelse til grundvandssænkning

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Afgørelse
05.
jul.
2024
23.
aug.
2024
8382 Hinnerup
Grundvand