Sammen om mad og måltider

Mad- og måltidspolitik på social- og sundhedsområdet

Mad- og måltidspolitikken er godkendt af Favrskov Byråd 25. februar 2020

I Favrskov Kommune er mad og måltider et vigtigt indsatsområde, fordi det har afgørende betydning for borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed og trivsel.

Gryde med bestik ved sinde af

Vision

Den madservice, som Favrskov Kommunes borgere modtager, skal være blandt landets bedste. Borgerne skal opleve, at der er mulighed for at vælge den mad, som de kan lide og har lyst til at spise. Maden skal have en god kvalitet, være nærende, og der skal være gode rammer omkring måltidet.

Den gode madkvalitet

Madens kvalitet har betydning for borgernes lyst til at spise. Maden skal appellere til sanserne ved at være velsmagende, velduftende og indbydende. Madens duft, udseende, smag, konsistens og brugen af råvarer er afgørende for borgernes oplevelse af god madkvalitet.

  • Favrskov Kommune vil sikre, at maden er velsmagende og veltilberedt. Menuerne tilberedes med udgangspunkt i sæsonens råvarer og traditioner.
  • Maden tilberedes fra bunden, og det tilstræbes kun at bruge færdigvarer, hvis de er lige så gode eller bedre end det, køkkenet selv kan producere.
  • Borgerne tilbydes varieret madtilberedt efter sæsonens råvarer. Der er fokus på økologi og på at undgå madspild.

Det gode måltid

Måltiderne er ofte blandt nogle af dagens højdepunkter. De fysiske og sociale rammer om måltidet har stor betydning for, hvordan maden smager og dermed for borgernes livskvalitet, sundhed og ernæringstilstand.

  • Favrskov Kommune vil arbejde for, at alle borgere har indflydelse på, hvad de spiser, med hvem og hvornår.
  • Borgerne skal have en god madoplevelse, hvor forventninger til smag, anretning, duft og konsistens imødekommes.
  • Der skal være mulighed for, at borgerne på plejecentre, botilbud og andre tilbud inddrages i madlavningen.
Bestik

Mad med næring

Madens ernæringsmæssige sammensætning har stor betydning for, at borgeren kan bevare et godt helbred og fastholde dagligdagsaktiviteter – kan leve livet hele livet. De ernæringsmæssige behov afhænger af helbredstilstand og aktivitetsniveau.

Sammen med borgeren afdækker vi de ernæringsmæssige ønsker og behov. Borgeren skal kunne lide maden, og den skal indeholde tilstrækkelige næringsstoffer for at forebygge funktionstab og sygdom.

De specifikke kostråd og kostformer for særlige grupper følger Fødevarestyrelsens anbefalinger for den danske institutionskost.