Favrskov Kommune udbyder som hovedregel fagentreprise

Favrskov Kommunes byråd besluttede 28. april 2015, at kommunen fremover skal tilrettelægge
udbud af større bygge- og anlægsopgaver sådan, at lokalt forankrede håndværksvirksomheder kan
afgive tilbud på opgaverne. Derfor udbyder Favrskov Kommune som hovedregel sine større byggeopgaver i fagentreprise.

Modsat kommunens øvrige bygge- og anlægsprojekter udbydes anlægsopgaver inden for trafik- og
vejområdet (eks. byggemodning, reparation af veje og etablering af cykelstier) som hovedregel i
hovedentreprise.

Konkret vurdering

Valget af entreprise- og udbudsform indgår som en væsentlig del af planlægningen af kommunens
bygge- og anlægsprojekter. Valget mellem fag-, hoved- eller totalentreprise beror derfor altid på en
konkret vurdering af den enkelte opgave. Opgavens størrelse, kompleksitet og den markedsmæssige situation indgår altid i denne vurdering. Det er således fortsat muligt, at Favrskovs kommunale bygge- og anlægsopgaver udbydes som hoved- eller totalentreprise, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt i den konkrete opgave.

Digitalt udbud for mindre bygge- og anlægsopgaver

Ejendomscentret er i 2016 overgået til digitale udbud for projekter i prisklassen 50.000 kr. –
300.000 kr. Leverandører, som er interesseret i at byde på ejendomscentrets udbud i dette prisinterval, skal derfor tilmelde sig leverandørregistret på favrskov.dk/ejendomscenter