Tirsdag 1. november 2022 er der valg til Folketinget. Her på siden kan du se, hvordan du kan brevstemme, hvordan du kan få hjælp til at stemme - eller hvor dit valgsted ligger.

Brevstemme

Du kan brevstemme til folketingsvalget i enhver kommune i Danmark. I Favrskov Kommune kan du brevstemme fra tirsdag 11. oktober 2022 til og med fredag 28. oktober 2022 kl. 16. 

Du kan brevstemme på følgende adresser: 

 • Borgerservicecentret, Skovvej 20, Hinnerup - Se åbningstider på for Borgerservice her
 • Hadsten Bibliotek, Evald Tangs Allé, Hadsten
 • Hammel Bibliotek, Dalvej 1, Hammel
 • Ulstrup Bibliotek, Hovedgaden 60, Ulstrup
 • Hinnerup Bibliotek, Skovvej 18, Hinnerup

På bibliotekerne kan du kun brevstemme i den betjente åbningstid. Se bibliotekernes åbningstider her

Du behøver ikke et valgkort for at brevstemme - husk blot legitimation.

Brevstem to lørdage på bibliotekerne i Hammel, Hadsten og Hinnerup

Det er muligt at brevstemme på bibliotekerne i Hammel, Hadsten og Hinnerup lørdag 15. og 22. oktober 2022 kl. 10-13.

Hjælpemidler på brevstemmestederne

På alle brevstemmesteder er der sorte penne, en ikke-håndholdt lup, der kan forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse og en led-lampe, hvor du selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald.

På Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup er der desuden et hæve-sænkebord til kørestolsbrugere og en CCTV læseskærm, der forstørrer en tekst.

Ansøg om at brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan du ansøge om at stemme hjemmefra til folketingsvalget.

Her finder du skemaet til at ansøge om at brevstemme i eget hjem

Du kan også få en anden til at hente skemaet i Borgerservice på Skovvej 20 i Hinnerup eller kontakte Borgerservice på 89 64 10 10.

Borgerservice, Skovvej 20, 8382 Hinnerup skal have din ansøgning senest torsdag 20. oktober 2022 kl. 18.

Borgerservice besøger de borgere, der er blevet godkendt til at brevstemme i eget hjem onsdag 26. oktober 2022. Det er ikke muligt at oplyse, hvornår på dagen Borgerservice kommer til den enkelte borger.

Fødder under gardiner ved valg i idrætshal

Søg om at ændre afstemningssted

Som vælger kan du søge om at få lov til at afgive din stemme på et andet valgsted i bopælskommunen end det, du er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen skal være begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed. 

Din ansøgning skal sendes til Borgerservice, Skovvej 20, 8382 Hinnerup senest 24. oktober 2022 kl. 12.

På alle afstemningssteder vil der være sorte penne, en ikke-håndholdt lup, der kan forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, en LED-lampe med mulighed for justering af lysstyrke m.m. Afstemningsstedet Hadsten Nord i Hadsten Kultur- og Idrætscenter er udpeget som særligt handicapvenligt. Det betyder, at der udover de ovenfor nævnte hjælpemidler er et hæve-sænkebord med vippeplade til brug for kørestolsbrugere og en CCTV læseskærm (de to sidstnævnte hjælpemidler er ikke på de øvrige valgsteder).

Søg om at ændre afstemningssted

Du kan få hjælp til at stemme på valgdagen 

Hjælp til at stemme på valgdagen

Vil du have hjælp til at læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds?

Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Hvis du vil have hjælp til at sætte dit kryds, skal du klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

 • ledsagekort
 • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • lægeerklæring
 • erklæring/attest fra en anden myndighed

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtagere).

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på afstemningsdagen.

Hjælpemidler

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal stemme:

 • Sort pen (en sort tusch)
 • Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
 • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)
 • Hæve-/sænkebord
 • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

Afstemningsstedet Hadsten Nord i Hadsten Kultur- og Idrætscenter er udpeget som særligt handicapvenligt. Det betyder, at der udover de ovenfor nævnte hjælpemidler er et hæve-sænkebord med vippeplade til brug for kørestolsbrugere og en CCTV læseskærm. 

Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit valgsted? Så kan du søge om at skifte til et andet valgsted i din kommune.

Her finder du skemaet til at søge om at skifte til et andet valgsted

Kommunen skal have din ansøgning senest mandag den 24. oktober 2022 kl. 12.00.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og
Boligministeriets valg-hjemmeside valg.im.dk
.

Har du spørgsmål?

Kontakt din kommune, hvis du for eksempel har spørgsmål til:

 • hvilke hjælpemidler der er på dit valgsted,
 • hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du vil brevstemme, eller
 • hvordan du søger om at flytte valgsted

Valgkort

Du modtager dit valgkort med posten

Du kan forvente at modtage dit valgkort med posten i ugen op til valgdagen. Valgkort sendes ud løbende, og du modtager derfor ikke nødvendigvis dit valgkort samtidig med andre vælgere, heller ikke selvom I har samme adresse. På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme (dit valgsted).

Valgkortet er dit adgangskort til valget

På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du bliver spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret, og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du skal opgive din fødselsdato til valgstyreren.
Når du har fået dine stemmesedler, skal du gå ind i stemmeboksen og sætte dit kryds, hvorefter stemmesedlerne skal foldes sammen og lægges i en af de forseglede stemmeurner udenfor stemmeboksen.

Har du ikke modtaget dit valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort på valgdagen, har du fortsat mulighed for at stemme på valgdagen. Du skal møde op på dit valgsted med gyldig legitimation, eksempelvis sundhedskort, kørekort eller pas. Den ansvarlige på valgstedet sørger for at udstede et erstatningsvalgkort, så du kan stemme.

Forkerte oplysninger på dit valgkort

Er der forkerte oplysninger på dit valgkort, kan du også henvende dig til Borgerservicecentret.

Valgsteder i Favrskov

Der er 14 valgsteder i Favrskov Kommune – du kan se dem på kortet her, hvor du ved klik i kortet kan finde adresserne på de enkelte valgsteder.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal stemme, så indtast din adresse. Adressen på dit valgsted vil blive vist ved klik på ”Valgsted” indenfor dit afstemningsområde.

Dit valgsted vil også stå på dit valgkort, som du modtager med posten i ugen op til valgdagen.

Mere information om valg i Favrskov Kommune

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Man kan stemme til folketingsvalget, hvis man:

 • er dansk statsborger
 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i Danmark
 • ikke er umyndig (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne)

For at undgå kødannelse og gøre det lettere at registrere dig, inden du skal sætte dit kryds, er der på samtlige valgsteder i Favrskov Kommune indført digitale valglister.

På dit valgkort er der en digital kode i form af en stregkode, som du sikkert kender fra varerne i et supermarked.

Valgfrit valgbord

Når du kommer til valgstedet, er du ikke længere tilknyttet et fast valgbord, men det er derimod valgfrit, hvilket valgord du vil benytte dig af. Det vil sige slut med lange køer ved ét valgbord, mens der er tomt ved andre.

Sikkerheden ligger i selve stregkoden, som registreres og sikrer, at du kun kan stemme én gang. Det betyder, at når først koden er registreret i systemet, kan den ikke anvendes igen.

Valgbøgerne er elektroniske, men oplysningerne om, hvilke personer der har stemt, slettes på præcis samme måde som ved en almindelig valgbog.

Hvis du er i tvivl om, hvordan det kommer til at foregå, er der hjælp at hente på valgstedet, hvor dygtige hjælpere kan træde til.

Nedenfor finder du en række links til borger.dk og sider med generelle informationer om valg i Danmark.

Valg til Folketinget

Læs generelle informationer på borger.dk om folketingsvalg i Danmark.

Valg til byråd og regionsråd

Favrskov Byråd har 25 medlemmer. Regionsrådet for Region Midtjylland består af 41 politikere. Medlemmerne i såvel byråd som regionsråd er valgt for fire år ad gangen.

På borger.dk kan du læse mere om de respektive valg, om mulighederne for at brevstemme, om valgkort og meget mere:

Valg til Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet består af 751 medlemmer valgt i de 28 medlemsstater. Medlemmerne i Parlamentet (MEP’erne) vælges for fem år ad gangen.

På borger.dk kan du læse mere om valg til Europa-Parlamentet

Folkeafstemning

På borger.dk kan du læse mere om folkeafstemninger 

Læs mere om valg på Danmarks officielle hjemmesider om valg:  

Kontakt Gitte Juul, 89 64 10 74

Kontakt

Borgerservice

Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

borgerservice@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.