Elev i administrationen

Har du lyst til en kontoruddannelse med speciale i offentlig administration?

Vi tilbyder en uddannelse fuld af udfordringer, ansvar og mulighed for at beskæftige sig med opgaver, der alle har betydning for kommunens borgere. Du vil blive oplært i en række grundlæggende administrative opgaver samtidig med, at du vil få indsigt i det kommunalpolitiske system.

Uddannelsen

Uddannelsen varer to år og er en god kombination af skoleophold og praktik. 

Der er cirka 15 ugers skoleophold i alt, og skoleopholdene foregår på erhvervsskoler. Her bliver du undervist i kommunikation, lovgivning, politik og økonomi samt organisation og samarbejde. I løbet af uddannelsen får du også mulighed for at komme på en studietur til Bruxelles.

Du vil blive tilknyttet en elevansvarlig, som sammen med dig løbende vil sikre, at din uddannelsesplan følges, og som vil give dig en god sparring igennem hele din uddannelse.

Elevnetværk

Du vil sammen med de øvrige kontorelever i kommunen indgå i et netværk, hvor I mødes til fagligt og socialt samvær på tværs af fagområderne. Der har blandt andet været tradition for at overvære 1-2 byrådsmøder sammen.

Fagområder

I Favrskov Kommune ansætter vi 2-3 kontorelever hvert år med start i august måned.

Elevstillingerne vil på skift blive tilknyttet et af disse fagområder:

 • Borgerservice
 • Social og Sundhed
 • Teknik og Kultur
 • Børn og Skole
 • Arbejdsmarkedsområdet

Mere om at være elev i administrationen

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Som kontorelev får du både løn, mens du er i praktik, og mens du er på skoleophold.

 • 1. års elever – ca. 13.000 kr. pr. måned
 • 2. års elever – ca. 13.600 kr. pr. måned
 • Voksenelever over 25 år – ca. 19.500 kr. pr. måned

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

For at søge skal du have bestået eller forvente at bestå en af følgende uddannelser:

 • Handelsskolens grunduddannelse (HG)
 • Kombineret erhvervs- og gymnasialuddannelse (EUX)
 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HTX), suppleret med HGS-forløb på 12 uger eller EUD-s forløb på 10 uger
 • Gymnasialuddannelse (HHX), suppleret med EUD-s forløb på 5 uger

Vi lægger desuden vægt på, at du har en positiv livsindstilling, har lyst til at lære nyt, er ansvarsfuld, initiativrig og er åben i din tilgang til arbejdsopgaverne.