Pædagogisk assistentelev (PAU)

Drømmer du om at arbejde med børn og unge i vuggestuer, børnehaver og skoler - så uddan dig til pædagogisk assistent hos Favrskov Kommune.

Som pædagogisk assistent kan du glæde dig til et meningsfuldt arbejde med børn og unge. Med uddannelsen i rygsækken er du klædt godt på til at arbejde udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende i pædagogiske opgaver med børn og unges trivsel og udvikling.

Som pædagogisk assistent kan du komme til at arbejde indenfor:

 • Daginstitutionsområdet
 • SFO
 • Dagplejen
 • Det specialiserede socialområde
 • Ældreområdet

Den pædagogiske assistentuddannelse er: Et spændende studiemiljø og udvikling i praksis under din praktik

Mere om PAU-uddannelsen

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der tager 2 år og 1 ½ måned, hvor du veksler mellem skole- og praktikperioder:

 • To dages opstart på skolen
 • 1. praktik i en af kommunens daginstitutioner (4 uger)
 • Skoleperiode (20 uger)
 • 2. praktik – samme sted som 1. praktik (24 uger)
 • Skoleperiode (18 uger)
 • 3. praktik i en af kommunens daginstitutioner, SFO eller i dagplejen (24 uger)
 • Skoleperiode (9 uger)

Den pædagogiske assistentuddannelse er tilrettelagt, så du skiftevis er i skole og praktik. På den måde får du mulighed for at prøve din teoretiske viden af i praksis. 

I praktikperioderne bliver du tilknyttet en vejleder, der vejleder dig i forhold til dine praktikmål. Du lærer også, hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads i Favrskov Kommune og løfter kerneopgaven sammen med dine kolleger. 

Gennem hele dit uddannelsesforløb er du desuden ansat under en områdeleder, som følger din indsats og udvikling.

I skoleperioden modtager du undervisning indenfor fag som: psykologi, pædagogik, aktivitets- og kulturfag, udvikling og refleksion over egen professionelle rolle.

Du har mulighed for at vælge talentspor og påbygning.

Læs mere om uddannelsen til pædagogisk assistent: Randers Social- og Sundhedsskole her.

Favrskov Kommune ansætter elever til den pædagogiske assistentuddannelse en gang om året med opstart til august.  

Som elev er du ansat på fuld tid med 37 timer om ugen. I skoleperioden skal du følge dit skoleskema. I praktikperioden skal du følge ugeplanen fra institutionen  med 34 timer om ugen + 3 timer til forberedelse, personalemøder, vejledning mm.

På hovedforløbet får du elevløn. Der er forskellige lønniveauer, som følger disse alderstrin:

 • Under 18 år
 • Over 18 år
 • Over 25 år

Lønnen er fastsat ud fra din alder, når du søger ind på uddannelsen. Du kan læse mere om løn og overenskomst på FOA’s hjemmeside.

Det er en forudsætning, at du har gennemført og bestået grundforløb 2 til den pædagogiske assistentuddannelse eller er realkompetencevurderet på en social- og sundhedsskole.

Samtidig skal du opfylde overgangskravene.

Læs her hvordan du bliver optaget på grundforløb 2

Hvis du er over 25 år, søger du uddannelsen som EUV-elev. Hvis du vil vide mere om dette forløb, kan du kontakte Randers Social- og Sundhedsskole for at blive kompetencevurderet.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler efter ansøgningsfristens udløb.

Vores forventninger til kommende elever er:

 • Du er stabil og fleksibel
 • Du deltager aktivt i undervisning og praktik
 • Du selv er ansvarlig for din uddannelse
 • Du er bevidst om din tavshedspligt og overholder den
 • Du arbejder efter Favrskov Kommunes værdier

Pædagogisk assistent-uddannelsen henvender sig til dig, som gerne vil være på en arbejdsplads og lære et fag, samtidig med at du tager en uddannelse.

Ansøgning til hovedforløbet foregår digitalt via favrskov.dk/job i marts og april måned. Hold øje med jobopslaget, der offentliggøres i foråret, for den præcis ansøgningsdato.

OBS: Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i forbindelse med opslaget, skal du have følgende dokumenter i elektronisk udgave/indscannet:

 • Dokumentation for, at du har afsluttet/er optaget på grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelsen
 • Hvis du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring indenfor overenskomstområdet i de sidste 4 år, hvor du har arbejdet min. 24 timer pr. uge, beder vi dig udfylde oplysningerne i ansøgningsskemaet
 • Ansøgning, hvor du præsenterer dig selv, hvorfor du søger uddannelsen, hvorfor du er egnet til denne uddannelse og dette arbejdsområde, hvad du vil bruge uddannelsen til. Skriv også lidt om dig selv og dine fritidsinteresser m.m.
 • Eksamensbeviser
 • Arbejds- og opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger
 • Evt. dokumentation for erhvervserfaring
 • Evt. udtalelser fra tidligere arbejdsgiver
 • Evt. dokumentation for anden uddannelse
 • Evt. dokumentation for frivilligt arbejde

Den pædagogiske assistentuddannelse er: Løn under uddannelse uanset alder

Voksen med børn i skoven

De mindste fortjener det bedste

Vi har brug for flere, som hver dag gør den største forskel for de mindste i vores dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Er det dig?

Se ledige jobs i børnehaver, vuggestue og dagpleje her

Vil du være vikar: Læg din ansøgning i vores jobbank her

Den pædagogiske assistentuddannelse er: Vejen til en spændende og meningsfuld karriere