Drømmer du om at arbejde med børn og unge i vuggestuer, børnehaver og skoler - så uddan dig til pædagogisk assistent hos Favrskov Kommune.

Som pædagogisk assistent kan du glæde dig til et meningsfuldt arbejde med børn og unge. Med uddannelsen i rygsækken er du klædt godt på til at arbejde udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende i pædagogiske opgaver med børn og unges trivsel og udvikling.

Som pædagogisk assistent kan du komme til at arbejde indenfor:

 • Daginstitutionsområdet
 • SFO
 • Dagplejen
 • Det specialiserede socialområde
 • Ældreområdet

Mere om PAU-uddannelsen

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der tager 2 år og 1 ½ måned, hvor du veksler mellem skole- og praktikperioder:

 • To dages opstart på skolen
 • 1. praktik i en af kommunens daginstitutioner (4 uger)
 • Skoleperiode (20 uger)
 • 2. praktik – samme sted som 1. praktik (24 uger)
 • Skoleperiode (18 uger)
 • 3. praktik i en af kommunens daginstitutioner, SFO eller i dagplejen (24 uger)
 • Skoleperiode (9 uger)

Den pædagogiske assistentuddannelse er tilrettelagt, så du skiftevis er i skole og praktik. Derved får du mulighed for at prøve din teoretiske viden af i praksis. I praktikperioderne bliver du tilknyttet en vejleder, der vil vejlede dig i forhold til dine praktikmål. Du vil også lære, hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads i Favrskov Kommune. Gennem hele dit uddannelsesforløb vil du desuden være ansat under en områdeleder, som vil følge din indsats og udvikling.

I skoleperioden vil du modtage undervisning indenfor fag som: psykologi, pædagogik, og aktivitets- og kulturfag. Fagene er på H-niveau. 

Læs mere om uddannelsen til pædagogisk assistent: Randers Social- og Sundhedsskole her.

Favrskov Kommune ansætter elever til den pædagogiske assistentuddannelse en gang om året med opstart til august.  

Som elev er du ansat på fuld tid med 37 timer om ugen. I skoleperioden skal du følge dit skoleskema. I praktikperioden skal du følge ugeplanen fra institutionen  med 34 timer om ugen + 3 timer til forberedelse, personalemøder, vejledning mm.

På hovedforløbet får du elevløn. Der er forskellige lønniveauer, som følger disse alderstrin:

 • Under 25 år
 • Over 25 år

Lønnen er fastsat ud fra din alder, når du søger ind på uddannelsen. Du kan læse mere om løn og overenskomst på FOA’s hjemmeside.

Det er en forudsætning, at du har gennemført og bestået grundforløb 2 til den pædagogiske assistentuddannelse eller er realkompetencevurderet på en social- og sundhedsskole.

Samtidig skal du opfylde overgangskravene.

Læs her hvordan du bliver optaget på grundforløb 2

Hvis du er over 25 år, søger du uddannelsen som EUV-elev. Hvis du vil vide mere om dette forløb, kan du kontakte Randers Social- og Sundhedsskole for at blive kompetencevurderet.

Ansøgning til hovedforløbet foregår digitalt via favrskov.dk/job i marts og april måned. Hold øje med jobopslaget, der offentliggøres i foråret, for den præcis ansøgningsdato.

OBS: Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i forbindelse med opslaget, skal du have følgende dokumenter i elektronisk udgave/indscannet:

 • Dokumentation for, at du har afsluttet/er optaget på grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelsen
 • Hvis du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring indenfor overenskomstområdet i de sidste 4 år, hvor du har arbejdet min. 24 timer pr. uge, beder vi dig udfylde oplysningerne i ansøgningsskemaet
 • Ansøgning, hvor du præsenterer dig selv, hvorfor du søger uddannelsen, hvorfor du er egnet til denne uddannelse og dette arbejdsområde, hvad du vil bruge uddannelsen til. Skriv også lidt om dig selv og dine fritidsinteresser m.m.
 • Eksamensbeviser
 • Arbejds- og opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger
 • Evt. dokumentation for erhvervserfaring
 • Evt. udtalelser fra tidligere arbejdsgiver
 • Evt. dokumentation for anden uddannelse
 • Evt. dokumentation for frivilligt arbejde