Baggrund

Favrskov Kommune, Byrådet har vedtaget, at der i forbindelse med projektering af større nybyggeri samt større ændringer af eksisterende bygninger skal indgå overvejelser om en fleksibel og øget anvendelse af bygningsmassen på tværs af traditionelle fagskel og brugergrupper. Indretningen skal være forberedt til alternative anvendelsesmuligheder og skal kunne rumme nye funktioner og opgaver.

Favrskov Kommune har vedtaget, at valg af materialer samt udførelsesmetoder skal indgå i overvejelserne omkring den fremtidige drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Vurdering

I forbindelse med skitseprojekt eller forprojekt vurderes dels på bygningsniveau og dels på rumniveau mulighederne for alternativ anvendelse. I vurderingen indgår mulighederne for udvidelse af de planlagte bygningsarealer.

Bærende konstruktioner og installationer udføres så fleksibiliteten bliver størst mulig og mulighederne for at ændre rumopdelingen bliver så enkel som muligt.

Valg af overflader på gulve, vægge og lofter skal ske ud fra en vurdering af mulighederne for alternativ anvendelse samt under hensyntagen til den fremtidige drift og vedligeholdelse. Her tænkes specielt på rengøring

Befæstede ude-arealer, skure mv. placeres under hensyntagen til eventuel udvidelse. I forbindelse med et konkret udbud kan Ejendomscentret stille krav om at specifikke materialer og udførelsesmetoder skal indgå i vurderingen.

Dokumentation

Den projekterende skal i forbindelse med projekteringen beskrive fleksibiliteten og mulighederne med de valgte løsninger, f.eks.:

  • "Ingen af de indvendige vægge er bærende. Lofterne er nedtagelige i felter og alle fordelingsledninger/-rør til vand, varme, el og ventilation er ført over loft. Flytning af indvendige vægge kan ske umiddelbart."
  • "Bygningens placering på grund og placering af køkken, bad og toilet muliggør en udbygning mod xxxx af optil xxxx m2."