Hjælpemidler til brug på arbejdspladsen

Jobcentret kan give tilskud til hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for medarbejdere med funktionsnedsættelser

Tilskuddet kan være til undervisningsmateriale, værktøj, mindre arbejdsmaskiner til personlig brug, sænkning af gulve, installation af ramper eller kortvarige kurser i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsredskaberne eller arbejdspladsindretningen skal være af afgørende betydning for, at personen med funktionsnedsættelse kan varetage arbejdet i virksomheden.

For at din arbejdsgiver kan søge om hjælpemiddel, til at stille til rådighed for dig, er det nødvendigt, at du giver din arbejdsgiver fuldmagt til dette.

Du skal derfor udfylde nedenstående fuldmagt, for at din ansøgning om hjælpemiddel kan iværksættes

Personlig assistance

Din virksomhed kan få tilskud til personlig assistance, hvis du eller en af dine medarbejdere har varigt nedsat funktionsevne

Den personlige assistance bruges til de arbejdsfunktioner, som personen med funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer og lignende.

Din virksomhed kan vælge at ansætte en udefrakommende medarbejder eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent.

En personlig assistent kan hjælpe op til 20 timer om ugen. Tilskuddet svarer til timelønssatsen for en studentermedhjælper. Taksten for HK Statens studentermedhjælper er per 1. april 127,86 kr. pr. time. Taksten på ATP er pt. 1,34 kr. pr. time.

Læs mere om personlig assistance her hos Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningerne, kan du kontakte Katrine Fich på tlf. 89 64 41 08

Vær opmærksom på, at selvbetjeningsløsningerne virker bedst i en Chrome-browser.

Søg om personlig assistance

Kontakt Tea Korfits - nøglemedarbejderen for de handicapkompenserende ordninger, hvis du - eller din medarbejder - har brug for personlig assistance. Tea Korfits træffes på 89 64 42 20 eller tehj@favrskov.dk

Kontakt

Nøgleperson for de handicapkompenserende ordninger

Tea Korfits
Tlf.: 89 64 42 20
Mobil: 29 36 26 09 
tehj@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Virksomhedsservice

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 23 36 06 42

Virksomhedsservice_jobcenter@favrskov.dk