You are here

Kørsel af elever til specialundervisning

Hvis dit barn går i specialklasse, kan der efter en faglig vurdering bevilges kørsel, eller du kan søge om kørselsgodtgørelse.

Kørselsgodtgørelse

Hvis du selv har mulighed for at køre dit barn enten til eller fra skole, kan du søge om kørselsgodtgørelse ved at sende en mail til ans_om_befordring@favrskov.dk. Bemærk - Du kan tidligst få kørselsgodtgørelse fra den dag, vi har modtaget din ansøgning.

Planlægning af kørsel

Familie og skole udfylder i fællesskab et kørselsskema til brug for planlægningen. Før skoleårets start modtager I en kørselsoversigt, hvor I kan se hvilket taxaselskab, der skal køre jeres barn og på hvilke tidspunkter. Oversigten er dit barns køreplan, og her kan du også se telefonnummeret på det selskab, dit barn skal køre med.    

Kørsel gives på skoledage for et år af gangen. Nogle børn kan helt eller delvist i løbet af skoleåret overgå til offentlig transport. Forældre og skole samarbejder om at forberede barnet til det.

Dit barn kan blive kørt til og fra skole eller SFO/klub, og der gives kun kørsel til og fra folkeregisteradressen (aflastning undtaget).

Kørslen er tilrettelagt som rutekørsel, så vognen kører en fast rute med flere børn sammen.  Tidspunkter for ud- og hjemkørsel er planlagt, så flest muligt kan køre sammen. Der kan derfor være ventetid efter skoleslut på hjemkørsel, ligesom afleveringstidspunkt hjemme kan variere (fx pga. trafik, afbud e.l.). Vi kan ikke garantere, at der ikke sker skift i chauffør og/eller taxaselskab i løbet af et skoleår.

Der gives ikke kørsel til konfirmandundervisning e.l., og dit barn må ikke tage legekammerater med i taxaen. 

Ændringer:

Kørslen tilpasses løbende i løbet af skoleåret, hvis der kommer nye børn til eller fra eller dit barn fx. får nyt skema. Der kan derfor ske ændringer i tidspunkterne for dit barns kørsel. Du får ny kørselsoversigt ved større ændringer. 

Skolen sørger for midlertidige ændringer i kørslen på grund af eksempelvis temauger, udflugter, sidste skoledag o.l.

Afbud:

Afbud på grund af akut sygdom skal du melde til det selskab, som står på dit barns kørselsoversigt (husk at morgen og eftermiddagskørsel kan være forskellige vognmænd).

Afbud på grund af eksempelvis ferie eller længerevarende sygdom skal du melde til skolen. Husk også at melde afbud ved eksempelvis læge- eller tandlægebesøg (du skal selv sørge for kørsel).   

Dit ansvar som forælder

 • Dit barn skal være klar til afhentning om morgenen på det aftalte tidspunkt, ellers risikerer du, at taxaen kører igen.
 • Dit barn må ikke komme for sent til taxaen om eftermiddagen af hensyn til de andre børns kørsel. Snak med skolen, hvis dit barn har brug for  hjælp.
 • Du skal selv hente dit barn ved sygdom eller andre akutte situationer.
 • Der skal være en hjemme til at modtage barnet (medmindre andet er aftalt).
   

Kørsel i ferieperioder

Hvis dit barn har brug for kørsel til fx. SFO i ferier, hvor skolen har lukket, skal du ansøge om feriekørsel ved at sende en mail til ans_om_befordring@favrskov.dk senest 3 uger før skoleferien starter.

I ansøgningen skal du skrive hvilke dage og tidspunkter, du ønsker kørsel til og fra pasning samt at skrive pasningstedets navn . Husk, at der kan være andre pasningssteder i ferier. Du kan ikke forvente, at det er samme chauffør, der kører dit barn i ferieperioder.

Almindelige regler

 • Inden opstart af kørsel bliver I kontaktet af chaufføren for at aftale eventuelle praktisk forhold.
 • Chaufføren sørger for, at dit barn er spændt forsvarligt fast under kørslen.
 • Det er chaufføren, der bestemmer i vognen - også hvor dit barn skal sidde.
 • Chaufføren må ikke gå længere væk fra vognen, end han/hun kan holde opsyn.
 • Chaufføren skal altid sikre - medmindre andet er aftalt - at der er nogen hjemme til at modtage dit barn.
 • Kørslen kan blive aflyst på grund af vejrforhold. I disse tilfælde vil skolen orientere om aflysning af kørsel så hurtigt som muligt.   


Kontaktoplysninger

Kontakt skolen eller den institution dit barn går på, hvis du har spørgsmål vedr. kørsel af dit barn.

Du kan også kontakte sekretariatet i Børn og Kultur, der står for planlægningen af kørsel ved at sende en mail til ans_om_befordring@favrskov.dk.  

Pjece

Pjece udleveres altid på skolen ved opstart af kørsel. Du kan downloade folder og pixiguide her:
Folder vedr. tilbud om kørsel af elever til specialundervisning
Pixiudgave vedr. tilbud om kørsel af elever til specialundervisning

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Senest opdateret

11.08.2020
riz