Ejendomscentret prioriterer fagentrepriserne

28.11.2022
Mennesker samlet til oplæg i stor sal

Håndværksvirksomhederne blev på den årlige anlægskonference præsenteret for Favrskov Kommunes bygge- og anlægsprojekter i 2023.

Favrskov Kommune vil gerne udbyde bygge- og anlægsprojekter som fagentrepriser i videst muligt omfang. Det er kommunens politik, og mange af projekterne, der blev præsenteret på anlægskonferencen 17. november 2022 i Sløjfen i Hadsten, var fagentrepriser.

Direktør i Teknik og Miljø, Sidsel Homann, gav de fremmødte håndværksvirksomheder en gennemgang af de kommende byggeprojekter, og hvordan virksomhederne kommer i betragtning til kommunens byggeopgaver.

70 procent er fagentrepriser

Michael Ertmann er afdelingsleder i Ejendomscentret, og han fortæller, at der er et stort fokus på at udbyde fagentrepriser, når det er muligt.

- Som hovedregel udbyder vi fagentrepriser i Favrskov. Det har byrådet besluttet, og det lægger vi os så tæt op ad som muligt. Vi vurderer naturligvis hvert projekt for sig og vurderer hvilken entrepriseform, der egner sig bedst, så vi får mest muligt byggeri for pengene, siger Michael Ertmann.

Han peger samtidig på, at nogle opgaver egner sig bedre til fagentrepriser end andre. Eksempelvis kan renoveringsopgaver være så komplekse, at andre udbudsformer vælges.

- Renoveringsopgaver kan være ganske komplicerede, og hvis der er mange faggrupper i gang, kan det være en stor opgave at styre projektet på en effektiv måde. Der giver det nogle gange mening at lade en hovedentreprenør styre projektet, siger Michael Ertmann.

Generelt er cirka 70 procent af byggeudbuddene i Favrskov Kommune fagentrepriser, mens hovedentrepriser udgør 25 procent og totalentrepriser 5 procent. Favrskov Kommune har omkring 20 byggeudbud om året.

God ide at tage kontakt

Ved siden af de større projekter samarbejder Ejendomscentret også med lokale håndværkere om mindre opgaver i driften. I de tilfælde ringer Ejendomscentret til eksempelvis en elektriker, der kan komme og løse at akut opstået problem inden for kort tid.

Michael Ertmann oplever, at håndværkerne har noteret sig, at Favrskov Kommune udbyder mange opgaver som fagentrepriser. Men han oplever også, at håndværkerne spørger ind til, hvordan man kommer i betragtning til at løse opgaver for Favrskov Kommune.

- Vi er meget bevidste om de lokale virksomheder, og vi forsøger at dele sol vind lige. Vi tager også gerne en snak med håndværkerne om, hvad de kan, og hvad de gerne vil i betragtning til. Det er selvfølgelig en god ide at tage kontakt til Ejendomscentret, hvis man gerne vil udføre arbejde for kommunen. Det betyder noget, at der er tillid mellem parterne, og at man ved, hvor man har hinanden. Og så vil jeg selvfølgelig opfordre til, at man tilmelder sig vores leverandørregister, så man kan byde ind på de kommunale opgaver, siger Michael Ertmann.

Foruden Ejendomscentret kunne de fremmødte også høre om kommende vej-, sti- og byggemodningsprojekter samt saneringer og private byggemodninger.
Læs mere om, og tilmeld dig leverandørregistret her.

12 udvalgte projekter i 2023:

 • Ulstrup Skole og Søndervangskolen, fjernelse af synlig asbest (2,6 mio. kr.). Projektmateriale udsendes forår 2023.
 • Hadsten Administrationsbygning, udskiftning af tag (1 mio. kr.). Projektmateriale udsendes forår 2023.
 • Udvidelse af dagtilbudspladser i Hinnerup Nord (11,85 mio. kr.). Udbud tidligst ultimo 2023.
 • Ombygning af KTA Hinneruplund (1,9 mio. kr.). Udbydes primo 2023.
 • Ombygning af Industrivej 18, mødelokaler og kontorer (1,8 mio. kr.). Udbydes forår 2023.
 • Opførelse af ny salthal i Hammel (ca. 3,5 mio. kr.). Projektering primo 2023.
 • Konvertering til fjernvarme eller varmepumper (1,7 mio. kr.). Udbydes løbende.
 • Udbedringer i forbindelse med skærpede brandkrav (1 mio. kr.). Udbydes løbende.
 • Opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen (22,5 mio. kr.). Bygningsrenovering, modernisering af lokaler, etablering og renovering af toiletter, etablering af CTS-anlæg, nedlæggelse af pavillon. Udbydes i 3. kvartal 2023.
 • Nyt plejecenter i Hadsten (ca. 140 mio. kr.). Projektet er i planlægningsfasen – byggefase forventes i 2024-2026.
 • Nyt dagtilbud i Hadsten (24,9 mio. kr.). Rådgiverudbud ultimo 2022.
 • Renovering af Korsholm Skole og Børneunivers (37 mio. kr.). Projektet er netop opstartet og vil strække sig over de kommende år.