Et maleri malet med taknemmelighed

25.10.2022

Der er mange måder at sige tak på. Alfred Ruzhitsky kan både gøre det med ord og med et maleri. I dag overrakte han maleriet ’Tak Hammel’ ved et lille arrangement i administrationsbygningen i Hammel, hvor hele byrådet deltog.

Maleri af kirken i Hammel

- Vi er meget taknemmelige for, at I – i en meget vanskelig tid – støttede os og med jeres omsorg har taget ansvaret for os på jeres brede, europæiske skuldre. I har vist os, hvordan I organiserer det sociale liv i samfundet, har vist os kærlighed til jeres sprog og kultur, og det vil vi bringe med tilbage til vores fædreland, lød det blandt andet i den tale, Alfred Ruzhitsky holdt i forbindelse med overrækkelsen af maleriet ’Tak Hammel’.

Han er uddannet arkitekt og har i mange år dyrket maleriet som en hobby. Han står bag oliemaleriet i det, han selv kalder voldsomme farver, der symboliserer de herboende ukraineres indre uro for, hvordan det skal gå deres land. På sine gåture rundt i Hammel faldt han for kigget til kirken set fra busterminalen, og det er netop det kig og nogle af byens flotte huse, han har malet. Med på billedet er også en kvinde og et barn, der er på vej til kirken.
- Det handler om, at vi er blevet godt modtaget i Røde Kors-caféen, og efter et møde i caféen er der mange, der går omkring kirken for at bede en bøn for Ukraine, fortæller Alfred.

På den ene husgavl i maleriet er ordet ’Tak’ skrevet diskret ind, og titlen på billedet er netop også ’Tak Hammel’. Borgmester Lars Storgaard holder også en kort tale ved arrangementet, og efterfølgende sørger de to for, at billedet finder sin plads på væggen tæt på indgangen til byrådssalen.
- Det gør mig glad, at billedet nu hænger der, for det viser vores taknemmelighed. Alle på Skaghøj har i øvrigt givet et lille beløb til rammen, så alle har en andel i det her, siger Alfred Ruzhitsky.

Borgmesteren holder tale ved overrækkelsen af et maleri i Hammel.
Kunstner og borgmester står ved Hammel-maleri.