Favrskov Kommune undersøger oversvømmet viadukt i Hinnerup

06.02.2024

2023 har været det vådeste år i dansk vejrhistorie, og det har man blandt andet kunne mærke i Favrskov, hvor behovet for at afspærre veje på grund af oversvømmelser har været større end normalt. Viadukten på Århusvej i Hinnerup har flere gange været lagt under vand, og derfor har Favrskov Kommune nu igangsat en undersøgelse af rørene under viadukten.

Vand på vej

Når det regner meget, kan det i perioder være svært for åløbene og kloakkerne at følge med. Vandet kan ikke blive ledt hurtigt nok væk, og så løber vandet over og skaber oversvømmelser.

I Hinnerup har viadukten, der fører Århusvej under togbanen, de seneste år været ramt af et stigende antal oversvømmelser, og i efteråret 2023 måtte Favrskov Kommune flere gange spærre viadukten af, fordi vandet stod højt.

Det stigende antal oversvømmelser har betydet, at Favrskov Kommune har bedt en ekstern rådgiver undersøge, om der er problemer med den rørføring, der leder vand fra Haldum Bæk ind under viadukten og ud i Lilleåen på den anden side.

Haldum Bæk afleder vand fra et stort opland, så når det regner meget, er belastningen på Haldum Bæk massiv. Når Haldum Bæk møder rundkørslen nordvest for viadukten, ledes bækken i et rør under rundkørslen og viadukten, og det er den rørføring, der nu undersøges.

Favrskov Kommune afventer fortsat resultaterne fra undersøgelsen, og det er derfor begrænset, hvor meget der kan siges på nuværende tidspunkt, men håbet er, at undersøgelsen peger på en relativ simpel udfordring, der kan løses hurtigt og med begrænsede midler. Peger undersøgelsen på en mere kompliceret problematik, kan det blive en dyr og omfattende opgave, hvis man vil undgå de periodevise oversvømmelser af viadukten.