Fire ud af fem stjerner til hjemmeplejen i Favrskov

20.03.2024

91 borgere har deltaget i en brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet i 2023. Der er generelt høj tilfredshed med servicen, men tre forbedringstiltag er også udpeget. - Vi vil gerne forbedre og fastholde brugertilfredsheden, siger udvalgsformand Rikke Randrup Skåning.

Hvordan oplever borgerne den service, der leveres ift. personlig og praktisk hjælp i Favrskov Kommune? Hvad med den mad, der leveres, og hvordan opleves tilbuddet om træning? Det er de områder, som 91 borgere har forholdt sig til i en række telefoninterviews i slutningen af 2023.

Fakta:

  • Brugertilfredshedsundersøgelsens målgruppe er borgere, for hvem hjælpen fra Favrskov Kommune eller en privat leverandør udgør en del af hverdagen. Dvs. min. tre timers hjemmepleje om ugen (praktisk og/eller personlig hjælp), madservice og/eller servicelovstræning. 60 pct. af de borgere, der er i stand til at gennemføre et telefoninterview, har svaret på undersøgelsen.

De deltagende borgere har sat tal på deres tilfredshed – fra 1, hvor man er meget utilfreds til 5, hvor man er meget tilfreds. De har haft mulighed for at uddybe deres svar. 

Samlet set scorer borgerne på ovennævnte områder 4,2 i gennemsnit. Det er på linje med undersøgelsens resultater fra seneste undersøgelse i 2021. Det høje niveau af tilfredshed med indsatsen er dermed fastholdt over de seneste år. 

- I pressen er der oftest fokus på de negative historier om ældreplejen, og det billede er meget svært at genfinde i denne undersøgelse. Det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med, udtaler Rikke Randrup Skåning, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Selvom der er et højt niveau af tilfredshed, er der også opstillet nogle forbedringstiltag på baggrund af undersøgelsens resultater:

Øget fokus på rengøring 
Ledelsesmæssigt skal der sættes større fokus på rengøringsopgaven. Der vil blive arbejdet på en tydeligere kommunikation omkring det kommunale serviceniveau, og hvordan opgaven skal udføres. Herudover er der fortsat et potentiale i at gøre rengøring til en del af rehabiliteringen hos de borgere, hvor funktionsniveauet tillader det.

Kontinuiteten og ensartethed i hjælpen skal fortsat styrkes
Undersøgelsen har i høj grad understreget vigtigheden af, at det så vidt muligt er en fast medarbejdergruppe, der kommer i hjemmet. Det skal der være endnu mere fokus på, og det hænger godt sammen med, at medarbejderne nu arbejder i faste teams i hjemmeplejen. Evalueringen af de faste teams i hjemmeplejen viser, at projektet er godt forankret, og at der ses flere positive effekter blandt andet i forhold til personalets kendskab til borgeren. Der vil derfor blive arbejdet videre af dette spor.

Smagen af maden undersøges i Måltidsrådet
Undersøgelsens resultater pegede i forskellige retninger, hvad angår smagen af maden, som leveres hjem til borgerne. Smagen af maden vil derfor fortsat være et særligt fokusområde i Måltidsrådet, som er et råd tilknyttet Favrskov Mad bestående af borgere, der får leveret mad samt repræsentanter fra Ældrerådet.

- I Social- og Sundhedsudvalget er vi rigtig glade for, at de adspurgte borgere har svaret så grundigt på vores spørgsmål, og vi er meget tilfredse med scoren på de forskellige områder. Vi er enormt stolte over at få bekræftet den dedikerede indsats, vores medarbejdere leverer hver eneste dag, for at gøre en positiv forskel for vores ældre. Samtidig skal vi selvfølgelig se, om vi kan forbedre noget og også gøre, hvad vi kan for at bibeholde det høje niveau, siger Rikke Randrup Skåning.