Fra gas til fjernvarme – Voka Industri investerer i energiomstilling

24.11.2022
Mand står i en industrihal

Flere lokale virksomheder har på et fællesmøde med Favrskov Kommune om grøn omstilling efterspurgt en idébank, hvor erhvervslivet trækker på hinandens grønne erfaring. Favrskov Kommune har talt med Voka Industri om deres omstilling til en grønnere virksomhedsdrift. Dette er den fjerde artikel i serien Grøn Idébank.

Varmen, der blæser ned fra ventilatorerne øverst i Voka Industris produktionshaller i Hammel, føles som den plejer. Men der er en afgørende forskel; tidligere var den frembragt af gas, mens den nu er frembragt af fjernvarme.

Da gaspriserne steg voldsomt tidligere på året, besluttede Voka Industri sig for at droppe naturgassen for i stedet at gå over til fjernvarme. Virksomheden gasforbrug var på en fastprisaftale med udløb midt på sommeren, og den høje gaspris ville fremadrettet medføre ekstraudgifter på op til 100.000 kroner mere i kvartalet.

- Priserne talte deres eget sprog og gjorde beslutningen nem for os. Vi skulle nok have overlevet, men det havde været en ærgerlig udgift at sluge. Energikrisen fik os generelt til at kigge vores energiløsninger efter i sømmene. Da gaspriserne toppede, kunne vi se, at etablering af en fjernvarmeløsning ville tjene sig selv hjem på et år, siger medejer Alf Graugaard-Jensen.

Tilslutningsafgiften, som ellers kostede 192.000 kroner, var på det tidspunkt gratis, og derfor endte projektet samlet med at koste knap 400.000 kroner. De store poster var den interne tilrigning fra gas til fjernvarme til 225.000 kroner og nedgravningen af fjernvarmerørene til 125.000 kroner.

Solceller på taget

Sideløbende med fjernvarmeprojektet har Voka Industri også besluttet at montere et solcelleanlæg på taget af produktionshallerne, som skal dække 25 procent af strømforbruget. Beslutningen skal ses som en investering i at kunne leve op til fremtidige krav om at være en grøn virksomhed.

- Vi er underleverandør til vindmølleindustrien, og vi forventer, at der på et tidspunkt kommer krav fra den kant om, at vi også har en grøn profil. Som virksomhed skal man altid prøve at regne ud, hvad der er på vej, og jeg tror, at man som virksomhed får det svært, hvis ikke man hopper med på den grønne bølge. Derfor gør vi det. Det koster nogle penge, men det er en sund investering, siger Alf Graugaard-Jensen.

Tidligere er al belysning i virksomheden udskiftet til LED-pærer, lige som produktionshallerne er blevet isoleret. På længere sigt kigger Voka Industri også på, hvordan man kan udnytte overskudsvarmen fra virksomhedens laserskærer. Og Alf Graugaard-Jensen opfordrer andre virksomheder til også at interessere sig for deres energiløsninger.

- Det er vigtigt, at man kender sine energiløsninger og ved, hvad man betaler for dem. Når man har det overblik, kan man hele tiden træffe de rigtige valg. Det kommer i vores tilfælde til at spare os mange penge, siger Alf Graugaard-Jensen.

Voka Industri laver blandt andet indretning til varevogne samt pladedele til vindindustrien og beskæftiger 16 medarbejdere på Englandsvej i Hammel.

Mand står ved fjernvarmeanlæg på væggen