Fremtidens Lilleåpark styrkes af følgegruppe

18.01.2024

Favrskov Kommune er i fuld gang med den kommende helhedsplan for Lilleåparken i Hadsten og får løbende sparring og input fra en følgegruppe. Følgegruppen består af interessenter fra politiske udvalg, lokale borgere, naboer til projektet og repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer.

Gruppebillede af følgegruppen til projektet "Fremtidens Lilleåpark"

Hvad er formålet med følgegruppen? 

Følgegruppen er med til at sikre, at Fremtidens Lilleåpark bliver skabt på baggrund af lokalforankrede input og med et helhedsorienteret blik. Dette inkluderer ikke kun politiske interesser, men også borgernes dagligdag og de mange aspekter af lokalsamfundet, der kan påvirkes af projektet. Ved at involvere lokale naboer, brugere af parken og repræsentanter fra forskellige interessegrupper i planlægningsprocessen ønsker Favrskov Kommune at skabe rammen for et byrum, der både møder de klimaskabte behov og ønskerne fra lokalsamfundet. 

Formand for Plan- og Landdistriktsudvalget, Nils Borring, glæder sig over samarbejdet med følgegruppen: ”Der er virkelig mange aspekter, der skal overvejes, når man laver en helhedsplan for så bynært et område som Lilleåparken i Hadsten. Vi arbejder selvfølgelig på at skabe løsninger, der har flest mulige vindere, samtidig med at vi har nogle bundne opgaver, som skal løses med dette projekt. Det gælder fx etableringen af regnvandsbassiner, der er nødvendige for den kommende separatkloakering af Hadsten midtby, og så gælder det klimatilpasning af Lilleåparken, der skal hjælpe os med at holde styr på de voksende vandmængder. 

Samarbejdet med følgegruppen giver os et godt indblik i, hvordan området fungerer i dag, hvad det bliver brugt til, og hvad der er væsentligt, vi prioriterer fremadrettet.” 

Et omfattende projekt

Følgegruppen har allerede afholdt tre møder, senest i midten af december. På disse møder er der både blevet diskuteret specifikke hensyn og emner, samtidig med at følgegruppen har bidraget med at kvalificere forskellige forslag og givet input til projektet. 

”Fra borgermødet i august 2023 fik vi nogle klare indikationer på, hvad borgerne i Hadsten ønsker sig af Lilleåparken. Det var blandt andet emner som mere vild natur, opholdsrum og legepladser, der stod på ønskesedlen efter mødet. De drømme skal vi have til at gå op med nabohensyn, hverdagsaktiviteter og de traditionsrige events, som parken også huser. Der er altså mange vinkler i sådan et projekt, og netop derfor er følgegruppen et vigtigt forum for os, til at kunne få vendt forskellige løsningsmuligheder, siger projektleder Karin Smedegaard og fortsætter: ”I sidste ende er det jo vores byråd, der tager stilling til, om de vil godkende helhedsplanen for området, men jeg er sikker på, at helhedsplanen kun styrkes af, at vi har haft den drøftet over flere gange med lokale repræsentanterne i vores følgegruppe.” 

Mere inddragelse 

Når arbejdet med helhedsplanen er så langt, at et udkast kan behandles politisk, så skal borgerne i Hadsten inddrages. Favrskov Kommune har allerede afholdt et borgermøde om helhedsplanen, og inden helhedsplanen sendes til politisk godkendelse, vil der igen blive anledning for Hadsten-borgerne til at kunne give deres besyv med via forskellige inddragelsesaktiviteter. Er du nysgerrig på projektet, så kan du læse mere på hjemmesiden om Fremtidens Lilleåpark, hvor du også kan tilmelde dig en nyhedsmail."