Gratis tilbud om procesoptimering til industrivirksomheder

12.02.2021
Mand står ved siden af elektromotor

Favrskov Kommune giver 30 industrivirksomheder mulighed for at få besøg af udviklingscenteret DAMRC, der typisk kan spare en virksomhed for 35-100.000 kroner med et enkelt besøg.

I Favrskov Kommunes erhvervs-handleplan for 2021 er et tilbud til industrivirksomheder om optimering af produktionsapparatet med hjælp fra udviklingscenteret Danish Advanced Manufactoring Research Center (DAMRC).

DAMRC er et medlemsejet forsknings- og udviklingscenter med særligt fokus på mere effektiv materialebearbejdning i forbindelse med drejning, fræsning og boring. Adm. direktør Klaus Ørskov glæder sig til at samarbejde med industrivirksomheder i Favrskov og hjælpe dem med at optimere processerne.

- Vi er meget specialiserede, og vi forstår små og mellemstore virksomheder. Dem besøger vi 200 af om året, og så godt som hver eneste gang, har vi kunnet hjælpe med en optimering, der kan ses på bundlinjen. Vi har eksempler på at have sparet virksomheder for en halv million kroner på en dags arbejde, men typisk kan man se frem til, at vi i tæt samarbejde med den enkelte virksomhed forbedrer bundlinjen med 35-100.000 kroner med én dags indsats, siger Klaus Ørskov.

Det er gratis for industrivirksomhederne i Favrskov at få besøg af ingeniørerne fra DAMRC, og helt konkret skal man i første omgang afsætte et par timer til et besøg, hvor man viser og fortæller om produktionen. Herefter får man yderligere et besøg af en eller to dages varighed, hvor der arbejdes med konkrete optimeringer.

- Vi optimerer virksomhedens eksisterende udstyr - man skal ikke ud og købe nyt udstyr. Vi kan typisk nå at optimere 4-5 værktøjer på en dag og fx få dem til at skære mere effektivt uden øget slid. Målsætningen i Favrskov er, at kommunens investering i indsatsen resulterer i en værdi, der er mellem otte og ti gange større for virksomhederne - enten i form af konkrete optimeringer eller bevillinger, som vi også er specialiseret i at hjælpe med, siger Klaus Ørskov.

DAMRC leverer lignende indsatser for Herning, Randers og Ikast-Brande kommuner, og her var "tilbagebetalingsgraden" i 2020 henholdsvis 18, 14 og 22 gange større end kommunernes betaling til DAMRC.

- Vi kan se, at værdien øges, når et samarbejde løber over flere år, fordi både vi og virksomhederne bliver dygtigere til at sætte hinanden i spil. Vi glæder os meget til at sætte vores viden i spil over de næste tre år sammen med industrivirksomhederne i Favrskov, siger Klaus Ørskov.

Målet er, at 30 industrivirksomheder i Favrskov kan nyde godt af, DAMRC's indsats.

Er du interesseret i at få besøg af DAMRC, så kontakt Klaus Bonde Ørskov, adm. direktør i DAMRC, på 3051 6085 eller [email protected]