Hadsten-virksomhed får millionstøtte til nye opfindelser

10.10.2023
Mand i produktionshal med traktor i baggrunden

Ingeniørvirksomheden Balling Bro fra Hadsten har for anden gang brugt teknologicentret DAMRC til at sikre projektstøtte i millionklassen.

Ingeniørvirksomheden Balling Bro har to gange ringet til teknologicentret DAMRC for at få hjælp til at søge Innovationsfonden om støtte til nye opfindelser. Første gang førte samarbejdet til støtte på 1,3 millioner kroner, og Innovationsfonden har netop besluttet at støtte virksomhedens nyeste projekt om udvikling af grøn teknologi til landbruget med 1,1 millioner kroner.

Ejeren af Balling Bro, Jakob Balling Bro Sørensen, anbefaler andre virksomheder at tage fat i DAMRC, hvis de gerne vil søge støtte til udviklingsprojekter.

- Jeg har selv prøvet at skrive støtteansøgninger, og de blev afvist hver gang. Så kom jeg i kontakt med DAMRC, og det har nu resulteret i finansiering til to projekter. Alternativet var, at jeg i stedet søgte støtte hos en industripartner, som naturligvis så skulle have del i resultaterne. Med den finansiering, som DAMRC har hjulpet med at få hjem, kan vi selv høste de økonomiske resultater af vores opfindelse, og det har stor betydning for os, siger Jakob Balling Bro Sørensen.

Ved siden af støttekronerne lægger virksomheden selv to millioner kroner i det nye projekt, der kan spare landbruget for et betydeligt årligt CO2-udslip ved at forkulle planterester fra kornmarken inden de pløjes ned i stedet for at pløje dem ned straks efter høst. Men udviklingen af de nye maskiner er dyr, og Hadsten-virksomheden søgte derfor Innovationsfonden om støtte. Jakob Balling Bro Sørensen inddrog fra start DAMRC for at få skrevet den bedst mulige ansøgning.

- Jeg er jo opfinder og ikke forfatter. DAMRC er skarpe i at formulere en ansøgning på den rigtige måde. Det gør de ved at stille kritiske spørgsmål undervejs, og det højner kvaliteten af projektet. DAMRC har teknisk indsigt og udfordrer mig, så jeg bliver endnu skarpere på projektet, og det bruger de til at gøre ansøgningen helt skarp. Som ingeniør har jeg brug for at blive udfordret, og DAMRC giver mig konstruktiv modstand, siger Jakob Balling Bro Sørensen.

Balling Bro har værksted og laboratorium i Hadsten og beskæftiger seks ansatte. Efter støtten til det seneste projekt er kommet i hus, er virksomheden nu gået i gang med at etablere de samarbejder med forskermiljøerne, der skal resultere i, at den første prototype er klar til test efter høsten i 2024.

- Jeg skal også have ansat en ny medarbejder, som kan styre projektet, og vi glæder os meget til at komme rigtigt i gang, siger Jakob Balling Bro Sørensen.

Favrskov Kommune samarbejder med teknologicentret DAMRC, hvilket betyder, at industrivirksomheder i Favrskov gratis kan gøre brug af centrets kompetencer ved enten søgning af støtte eller optimering af produktionsapparatet.

Er du interesseret i at få besøg af DAMRC, så kontakt Klaus Bonde Ørskov, adm. direktør i DAMRC, på 3051 6085 eller [email protected]

Læs mere om samarbejdet mellem DAMRC og Favrskov Kommune her: https://favrskov.dk/nyheder/gratis-tilbud-om-procesoptimering-til-industrivirksomheder