Hans Vedel stopper som direktør, men fortsætter i Favrskov

31.01.2024

Hans Vedel stopper efter eget ønske efter sommerferien 2024 som direktør for Børn og Kultur, men overgår til et nyt job som chefkonsulent i Favrskov Kommune med reference til kommunaldirektør Jan Kallestrup. 

Hans Vedel skal i sin nye stilling bl.a. arbejde med leder- og ledertalentudvikling på tværs af hele organisationen, styring og koordinering af større anlægsprojekter med særlig tilknytning til børne-, skole- og idrætsområdet samt ad hoc varetage direktør- og chefopgaver ved eventuelle vakancer. 

Kommunaldirektør Jan Kallestrup er glad for at kunne fortsætte samarbejdet med Hans Vedel og ser det som en stor fordel, at han bliver i direktørjobbet, indtil en ny direktør tiltræder.

- Jeg er naturligvis rigtig ærgerlig over, at Hans har ønsket at stoppe som direktør i Favrskov Kommune. Selv om han har været væk fra kommunen ad et par omgange, så har Hans en vigtig rolle som kulturbærer i Favrskov. Han var med i opbygningen af Favrskov Kommune helt tilbage i 2005-2006, og han har ad to omgange været direktør for både det tekniske område og børne- og skoleområdet. Det betyder, at han kender vores organisation rigtig godt.
- Jeg er meget glad for, at Hans gerne vil blive i organisationen og bidrage til at få nogle af vores store anlægsprojekter i mål og samtidig medvirke til at styrke vores tværgående lederudviklingsindsats. Jeg er sikker på, at vi på disse områder vil få stor gavn af Hans’ store kommunale erfaring og i særdeleshed af hans meget brede og alsidige ledelseserfaring, siger Jan Kallestrup. 

Hans Vedel udtrykker stor tilfredshed med udsigten til at fortsætte sit arbejdsliv i Favrskov Kommune, når hans afløser er fundet: 

- Efter mere end 14 år som direktør for flere forskellige opgaveområder i Favrskov Kommune er jeg meget glad for at få mulighed for at bidrage til kommunens videre udvikling i en lidt mere tilbagetrukket funktion som chefkonsulent. Samtidig glæder jeg mig over, at jeg får mulighed for at fokusere min indsats på lidt færre, men meget vigtige og spændende opgaveområder. Det gælder både opgaven med at få nogle af vores store og ambitiøse byggeprojekter godt i hus og ikke mindst muligheden for at arbejde mere fokuseret med leder- og ledertalentudvikling. Det sidste har altid haft min helt store interesse – og jeg er taknemlig for den tillid, der bliver vist mig i forhold til det nye job.

- Derfor ser jeg også frem til, at jeg til sommer kan overdrage Børn og Kultur til en ny direktør, som jeg vil gøre alt for, får den allerbedste start. For mig er det en drømmesituation, at jeg på den ene side får mulighed for at fortsætte mit arbejdsliv i Favrskov med meget meningsfulde opgaver – og samtidig får mere tid til at være sammen med familie, venner og gøre endnu mere brug af alle naturens mange oplevelsesmuligheder.

Byrådet har på sit møde 30. januar 2024 godkendt, at stillingen som direktør for Børn og Kultur opslås i løbet af foråret med henblik på, at en ny direktør kan tiltræde 1. august 2024. 

Yderligere oplysninger:

  • Kommunaldirektør Jan Kallestrup, 24 24 68 21
  • Direktør Hans Vedel, 21 21 70 03