Reguleringen af råger intensiveres

31.01.2024

Favrskov Kommune sætter i 2024 gang i flere nye indsatser i kampen mod de bynære rågekolonier. Kommunen opfordrer borgere til at melde sig til at styrke indsatsen.

Fugle i træ

Kolonier af råger har i en længere periode været kilde til stor frustration for de borgere, der bor tæt på kolonierne. Indsatserne i 2023 har ikke givet de ønskede effekter, og derfor tager Favrskov Kommune nu nye tiltag i brug.

Nu skydes også de voksne råger

På en række lokationer i Hinnerup og et enkelt sted i Thorsø har kommunen fået dispensation fra Naturstyrelsen til at skyde voksne råger. Det betyder, at frivillige jægere af kommunen har fået til opgave at skyde voksne råger frem mod 15. marts 2024 på følgende arealer:

  • Østlige og sydlige skovbryn til Nørreskoven i Hinnerup
  • Mindre skovstykke langs Haarvej tæt på Kildevangen i Hinnerup
  • Den gamle grusgrav mellem Svalevej og Storkevej i Hinnerup
  • Mindre skovstykke ved Ridder Munks Vej i Thorsø

Da skydning mod voksne råger kun tillades undtagelsesvist, og da denne indsats kun i nogle tilfælde er en brugbar løsning, aktiveres tiltaget ikke alle steder, hvor der er problemer med råger.

Jægerne benytter haglgevær mod de voksne fugle, og beboere og brugere af skovene i de nævnte områder skal derfor forvente støjgener, når jægerne er aktive.

Kommunen beder borgere hjælpe

Jægernes indsats forventes ikke at kunne reducere generne fra rågerne i et tilstrækkeligt omfang, hvis ikke den suppleres af en indsats fra de lokale borgere. Derfor opfordrer Favrskov Kommune til, at borgere, der har interesse i at understøtte indsatsen mod rågerne, rækker ud til kommunen. Er du interesseret i at høre mere, kan du skrive til Favrskov Kommune på vandlob@favrskov.dk.

Udover jægernes indsats mod de voksne fugle, bliver der opsat en akustisk rågeskræmmer ved Højgårdsvej/Banestien i Thorsø. Rågeskræmmeren afgiver lyd, når der er fugle i området, så fuglene skræmmes væk. Forsøget med rågeskræmmeren løber indtil videre fra februar til april 2024. Beboere må i denne periode forvente øget støj, når rågeskræmmeren er aktiv.

Foruden de nye indsatser vil Favrskov Kommune som i tidligere år også regulere rågeunger fra 1. maj til 15. juni 2024. 

Når rågesæsonen er forbi, evaluerer kommunen resultaterne af de forskellige indsatser med henblik på at optimere rågeindsatsen yderligere.