Super samarbejde fører til hurtigt byggeri

29.03.2022
Tre mænd klipper rødt bånd over ind til bygning

Hurtig og effektiv dialog mellem virksomhed og kommune muliggjorde nyt, stort erhvervsbyggeri på blot 13 måneder.

Danish Myo Technology (DMT) har netop færdigbygget sit nye domicil i Søften Erhverv og indviede officielt byggeriet 30. august. Fra det første møde mellem DMT og Favrskov Kommune og til bygningen kunne tages i brug, gik der blot 13 måneder.

DMT producerer myografer, der bruges til forskning i blodkar, og i de senere år har flere kommuner været overvejet som hjemsted for virksomhedens nye domicil. Adm. direktør Carsten Thorndahl peger på en hurtig og effektiv dialog med Favrskov Kommune som en væsentlig årsag til, at valget faldt på Favrskov.

- Vi valgte at bygge i Favrskov, fordi vi fra allerførste kontakt fik en fantastisk betjening. Ved det første møde med kommunen deltog alle de rigtige mennesker, og det betød, at vi kunne træffe beslutninger og komme videre. Gennem hele forløbet havde vi navngivne personer, vi kunne kontakte, når vi havde brug for det, og det var fantastisk at have en hurtig og effektiv adgang til kommunen. Jeg ved ikke, om Favrskovs tilgang kan kaldes one stop-shopping, men det er tæt på. Vi har været meget glade for hele processen, siger Carsten Thorndahl.

Fordialogen er vigtig

Når en virksomhed ønsker at erhverve sig en grund i Favrskov, er køb- og salgskoordinator Helle Langkjær typisk den første person, den kommer i kontakt med i forbindelse med køb af byggegrund.
Helle Langkjær afklarer indledningsvis virksomhedens behov og sørger for, at der i løbet af kort tid afholdes et møde med virksomheden, hvor de nødvendige fagområder er repræsenteret.

Specifikke råd

Helle Langkjær fortæller, at det første møde bruges til at få en personlig relation til virksomheden og entreprenøren, og samtidig begynder den fordialog, der skal bane vejen for en effektiv byggeproces.

- Der kan blive givet ret specifikke råd allerede på det første møde. Så snakker vi ud fra de foreløbige skitser og vender blandt andet bygningsindretningen. Fordialogen hjælper virksomheden med at komme i gang ad det rette spor, så projektet er veldefineret, når byggeansøgningen indsendes. Det er rigtig rart at få skabt en god dialog og kontakt til virksomheden helt fra starten, for det bliver et aktiv i hele byggeprocessen, siger Helle Langkjær.

Hurtig håndtering

Direktør Carsten Thorndahl hæfter sig ved, at de udfordringer, der opstod undervejs i byggeprocessen, blev håndteret hurtigt.

- Det var effektivt hele vejen igennem. Da der opstod nogle små problemer, hvor vand fra nabogrunden løb ind på vores grund, så var Mogens hurtig til at sørge for, at det problem blev løst. Og da Geodatastyrelsen var længe om at godkende udmatrikuleringen, så vi kunne få et skøde, ringede vi til Mona, der sidder med ansvaret for skøder hos Favrskov Kommune, og så kunne hun hurtigt hjælpe os med et betinget skøde. Det siger nok meget om vores oplevelse, at vi nævner alle vores kontakter hos kommunen ved fornavn, for de var hele tiden tæt på og klar til at hjælpe os, siger Carsten Thorndahl.

Er du interesseret i at købe en byggegrund i Favrskov, så kontakt køb- og salgskoordinator Helle Langkjær på [email protected] eller 2974 7016.