Væsentlige ændringer vedrørende din ejendomsskat

15.11.2023

Fra 2024 bliver indefrysningslån, pensionistlån og opkrævning af grundskyld overdraget fra kommunerne til Skatteforvaltningen.

Grundskylden vil hos SKAT hedde Boligskat og fremgå af din forskudsopgørelse.

Læs mere på Nye boligskatteregler i 2024 (vurderingsportalen.dk)

Det betyder at ejendomsskattebilletten udgår

Fra 2024 vil der fra kommunen i stedet blive udsendt en Ejendomsbidragsopgørelse.

Denne opgørelse indeholder opkrævning af rottebekæmpelse og eventuel skorstensfejerafgift. Det bliver opkrævet i én årlig rate, der forfalder 1. februar.

Du skal ikke afmelde din betalingsservice/mobile pay-aftale med Favrskov Kommune, for vi sender fortsat en opkrævning på eksempelvis rottebekæmpelse og skorstensfejning

Nogle ejendomme kan herudover have renter vedrørende lån til ejendomsskat, opkrævet via ejendomsbidragsopgørelsen.

Indefrysningslån

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler. Men fra 2024 indefryser du eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat.

Samtidig kommer der renter på ny indefrysning. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit indefrysningslån, kan du framelde den på din forskudsopgørelse.

Gammelt indefrysningslån skal du framelde på: Fra-/tilmelding af indefrosset grundskyld (borger.dk)

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om indefrysningslån, kan du finde det hos Vurderingsstyrelsen: vurderingsportalen.dk/indefrysning

Pensionistlån

Pensionistlån bruges til at betale grundskyld og er tilgængeligt for personer, der har nået folkepensionsalderen eller modtager pension eller efterløn. Fra 2024 vil der også være ændringer i denne ordning.

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, som gælder fra 2024. Samtidig stopper lånet hos kommunen, men du behøver ikke betale det tilbage, før du sælger den ejendom, du har lånet i.

Hvis du ønsker at få overblik over dine lån frem til 2024, skal du kontakte den kommune, der har bevilget lånet.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information om pensionistlån, kan du finde det hos Vurderingsstyrelsen: vurderingsportalen.dk/pensionistlån