You are here

Personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning

Når du opholder dig på Favrskov Kommunes område, kan du risikere at blive optaget af kommunens tv-overvågning.

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, og derfor har Kommunen pligt til at informere dig om behandlingen.

I denne informationsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke oplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem og, hvilke rettigheder du har som registreret i Favrskov Kommune.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er:

 • At forebygge kriminalitet såsom tyveri og hærværk
 • At øge tryghed for de personer, der færdes i det tv-overvågede område, eller
 • At opklare kriminalitet og grove sikkerhedsbrud.
   

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger om dig, i det omfang, de fremgår af optagelserne fra det tv-overvågede område. Det kan omfatte:

 • Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det tv-overvågede område.
 • Strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne.
 • Følsomme personoplysninger i form af helbredsmæssige, religiøse eller seksuelle forhold, etnisk oprindelse, dit udseende, bevægelsesmønster eller andre biometriske oplysninger med henblik på entydig identifikation.
   

Behandling af dine personoplysninger

Vi må kun behandle optagelser med personoplysninger, der er foretaget i forbindelse med tv-overvågning, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen, eller hvis behandlingen sker med henblik på at fremme trygheden for personer, som færdes i det tv-overvågede område.

Optagelserne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 4 c.

Optagelserne bliver ikke offentliggjort, videregivet eller vist til andre end til politiet, med mindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Behandlingens varighed

Billedoptagelser fra tv-overvågning, der er etableret for at forebygge kriminalitet, gemmes som udgangspunkt i 7 dage. Dog kan det i ferieperioder opbevares i op til 30 dage. Herefter slettes materialet automatisk.

Backup af overvågningsmaterialet slettes samtidig med det originale materiale.  I de tilfælde hvor der er mistanke om kriminelle forhold, der efterforskes af en politimyndighed, opbevares data indtil, politiet har færdigbehandlet sagen. Herefter slettes data.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare optagelser i længere tid, hvis optagelsen skal bruges i en konkret tvist vedr. en persons adfærd. I disse tilfælde vil personen blive underrettet særskilt herom.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Favrskov Kommunes behandling af dine oplysninger, som du kan læse om nedenfor. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via E-boks.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i:

 • Tv-overvågningsloven
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9
 • Databeskyttelseslovens § 8
   

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder kommunens kontaktoplysninger her:

Favrskov Kommune

Skovvej 20

8382 Hinnerup

Telefon: 8964 1010

E-mail: favrskov@favrskov.dk 

CVR: 29 18 97 14

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Favrskov Kommunens Databeskyttelsesrådgiver:

På e-mail dpo@favrskov.dk eller telefon 89 64 60 95.

Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk  

Ved brev: Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Senest opdateret

05.08.2020
tjoh