Sådan behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med, at du har søgt et job i Favrskov Kommune

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig nogle oplysninger om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger.

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem de eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på telefon 89 64 60 95 eller mail [email protected].

Du kan også læse mere på favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er.

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

Favrskov Kommune behandler personoplysninger om dig for at kunne vurdere dine kompetencer og kvalifikationer i forhold til den opslået stilling. Formålet med registreringen er at skabe en kvalitativ, nem og hurtig måde at bringe ansøger og job sammen.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Når kommunen modtager ansøgningen fra dig, bliver dine oplysninger behandlet i vores jobportal. Her registrerer kommunen bl.a.:

  • Navn
  • Privatadresse
  • Privat telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Nuværende stilling og faglige kvalifikationer


Du opfordres til kun at afgive relevante oplysninger i forhold til stillingsopslaget og ikke medtage følsomme personoplysninger, der eksempelvis vedrører racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Favrskov Kommune har ingen interesse i sådanne oplysninger og opfordrer dig til at undlade at inkludere disse i din ansøgning og CV.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Ud over de oplysninger som du selv har givet i din ansøgning, kan vi eventuelt benytte os af referencer og kontakte disse i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.  

I forhold til sociale medier såsom Facebook og LinkedIn gør kommunen ikke systematisk brug af disse, men bruger dem, hvor det vurderes relevant for at indhente information om kandidatens egnethed. Hvis du har offentliggjort oplysninger om dig selv på nettet i åbne profiler, kan vi benytte oplysningerne i rekrutteringsøjemed, så længe oplysningerne er legitime og relevante i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Hvem kan vi give oplysningerne videre til?

Oplysningerne behandles i rekrutteringssystemet fra Signatur A/S. Signatur benytter sig derudover af Frontlab A/S i forbindelse med udvikling, SiteVision ApS til SMS-udsendelser og Nianet A/S, der huser alle data registreret i rekrutteringssystemet.

Favrskov Kommune kan derudover i rekrutteringsprocessen gøre brug af andre databehandlere såsom leverandører af tests. Du kan ved henvendelse til [email protected] få oplyst, hvilke databehandlere Favrskov Kommune benytter sig af i denne forbindelse.

Hvis du ansættes til stillingen, vil dine nærmeste kolleger efter ansættelsesaftale er underskrevet blive informeret om din ansættelse, tiltrædelsestidspunktet, din stillingsbetegnelse samt uddannelse og tidligere erhvervsmæssig erfaring, hvis det er relevant.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Favrskov Kommune har adgang til din ansøgning i 6 måneder efter rekrutteringen til den pågældende stilling er afsluttet. Derefter vil ansøgning, CV samt øvrige uploadede dokumenter blive slettet.

Data i rekrutteringssystemet kan blive brugt til anonyme statistikker om, hvor mange kandidater, der har søgt opslåede stillinger med videre. Oplysningerne bliver anonymiseret, og du vil ikke længere kunne blive identificeret ud fra den opbevarede data. De statistiske data vil blive opbevaret i 60 måneder.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning "Ansøg om indsigtsret" her på favrskov.dk . Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via Digital Post.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Favrskov Kommunes behandling af oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 2, litra b og databeskyttelseslovens § 7, stk. 2 § 8, stk. 1, og § 11, stk. 1.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden.  

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Favrskov Kommune
Att. databeskyttelsesrådgiveren
Skovvej 20
8382 Hinnerup ​​​​​
[email protected]
Telefon: 89 64 60 95 

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk