Regulering af satser for tabt arbejdsfortjeneste

På grund af fejl i enkelte satser orienterer KL nu om muligheden for at få ens sag behandlet på ny.

Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? Så kan du måske få behandlet din sag på ny.

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.

Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven. Social- og Indenrigsministeriet har 6. februar 2020 informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning ved denne orienteringsskrivelse.

Kommunen har pligt til at behandle de sager på ny, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne.

Der er tale om sager, hvor man som forælder har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for hjemme at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap. Her har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret siden  1. juli 2012.

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindelige forældelsesfrist i loven på tre år. Det gælder også, selvom du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl. Se pkt. 5.3 i ministeriets orienteringsskrivelse. 

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter serviceloven, kan du kontakte Mette Skyum Juhl Møller, Børn og Kultur, på 89 64 31 16 eller Birgit Vestergaard på 89 64 31 06, Børn og Kultur, som vil vurdere og behandle din sag på ny.