Nye retningslinjer, Oktober 2014

Valgbarhed og stemmeret

Alle lokale foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde i Favrskov Kommune har mulighed for at opnå valg til Frivilligrådet. Alle lokale foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde i Favrskov Kommune har stemmeret til Frivilligrådet. En lokal forening regnes som sådan, hvis den har selvtændig bestyrelse, selvstændigt regnskab og et sæt vedtægter

Valgdato og frist for opstilling til valget

Valget afholdes som udgangspunkt i november i ulige år. Valget annonceres i Favrskov Posten samt på kommunens hjemmeside.

Endvidere sendes brev til de relevante lokale foreninger. Fristen for opstilling til valget er 14 dage før valgdatoen kl. 12.00.

Kandidater til rådet bringes i forslag af bestyrelsen for den pågældende lokale forening. Foreningerne skal tilmelde sig valget således Frivilligrådet på forhånd kan inddele foreningerne indenfor valggrupperne:

  • Sundhed, sygdom og handicap (4 medlemmer) 
  • Ældre og pensionister (2 medlemmer) 
  • Børn og unge (3 medlemmer) 
  • Øvrige (1 medlem)

Afvikling af valget

Antal stemmer

Hver forening har en stemme. Definitionen af en forening fremgår ovenfor.

Stemme indenfor egen gruppe

Foreningerne må kun afgive deres stemme indenfor egen valggruppe. Det betyder at fx pensionistforeninger kan afgive deres stemmer på opstillede kandidater inden for området ældre og pensionister men ikke kan stemme på kandidater på fx børn og unge området.

Stemmelighed

Ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater afgøres valget ved lodtrækning.

Suppleanter

Der vælges 1 suppleant i hver af de 4 grupper. Suppleant er den af de ikke-valgte kandidater indenfor hver gruppe, der opnår flest stemmer.

Afstemning

Afstemningen er skriftlig. Der kan stemmes blankt