Har du mistanke om socialt snyd og ønsker du at anmelde det, kan du henvende dig til kommunen digitalt, telefonisk og personligt

Du har mulighed for at henvende dig anonymt. Alle henvendelser - også anonyme – tages alvorligt og behandles fortroligt og grundigt.

Sender du papirbrev og ønsker at være anonym, skal du være opmærksom på ikke at skrive navn og adresse på brev eller konvolut.

Hvis du lægger navn til anmeldelsen skal du vide, at den anmeldte kan få oplyst dit navn ved en aktindsigt.

Der er ingen formkrav til, hvordan en anmeldelse skal se ud. En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem anmeldelsen vedrører - navn, adresse m.m.
  • Oplysninger om, hvilken form for socialt snyd du har mistanke om
  • Oplysninger om, hvorfor du tror der er tale om socialt snyd
  • Navn og eventuel adresse på modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
  • Hvor lang tid modparten har været hos ydelsesmodtager
  • Hvor ofte modparten er hos ydelsesmodtager
  • Om modparten har ting i ydelsesmodtagers hjem
  • Har modparten en bil?
  • Om modparten er far eller mor til ydelsesmodtagers børn
  • Eventuelle supplerende oplysninger, der kan være relevante for sagen

Du har mulighed for at oplyse alle ovenstående oplysninger i den digitale anmeldelse til kommunen. Jo flere oplysninger, vi har, jo bedre kan vi undersøge sagen.

Du skal være opmærksom på, at du som anmelder ikke er part i sagen, jfr. forvaltningsloven, og derfor ikke  kan få at vide, hvad der sker videre i sagen.

Kontakt

Kontrolgruppen

Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10
Mail: [email protected]

Send ikke følsomme eller fortrolige oplysninger per mail