Gebyrer og afgifter

Her kan du se, hvad det koster at blive gift udenfor administrationsbygninger, prisen på et knallertkørekort og rykkergebyrer. Du kan også se prisen på pasfotos, legitimationskort, renter og aktindsigt.

Ejendomsoplysninger

YdelsePris i 2024
Ejendomsoplysninger400 kr.
BBR-meddelelser70 kr.

 

Folkeregisteroplysninger

 
YdelsePris i 2024
Ny adresseattest92 kr.

 

 

Rykkergebyrer

Fordringer med udpantningsretPris i 2024
Krav under 500 kr., 1. rykker100 kr.
Krav under 500 kr., 2. rykker100 kr.
Krav fra 500 kr., 1. rykker250 kr.
Krav fra 500 kr., 2. rykker250 kr.

 

BibliotekskravKr.
Bibliotekskrav100 kr.

 

Civilretslige fordringer

YdelsePris
Civilretslige fordringer100 kr.

 

Gebyr for meddelelse om udlægsforretning

YdelsePris
Gebyr for meddelelse om udlægsforretning450 kr.

 

Renter

TypePris
Fordringer med fortrinsret:0,4 % pr. påbegyndt måned medmindre andet følger af lovgivning.
Civilretslige fordringer:Renter iht. Renteloven (diskonto + 8 % pa.)

Vielse

Der er gebyr for vielse udenfor administrationsbygninger (eksempelvis have- og hjemmevielser). Undtaget er borgere med kritisk sygdom (nødvielser).

Gebyret beregnes som merudgiften/transporttiden (minimum 600 kr.) pr. time samt udgift til kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Gebyret fastsættes individuelt.

Administrationsgebyr i forbindelse med støttet boligbyggeri

Gebyret beregnes som 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyrer

Aktindsigt

Der kræves betaling for kopiering ved aktindsigtsanmodninger, der behandles efter henholdsvis offentlighedsloven og forvaltningsloven. Ved aktindsigt efter forvaltningsloven, opkræves der ikke betaling af det første kopieksemplar. Der fastsættes en generel bagatelgrænse, så der kun opkræves betaling, når betalingen er minimum 100 kr.

Gebyr for aktindsigt 

YdelsePris
Betaling for første side10 kr.
Betaling for de følgende sider1 kr.

 

Kort og pasfoto

TypePris
Legitimationskort til alle over 15 år150 kr.
Gebyr for pas-billeder125 kr.
Udstedelse af knallertkørekort695 kr.
Genudstedelse af knallertkørekort180 kr.

 

Se priser for pas på borger.dk her 

Se priser for kørekort på borger.dk her

Se priser for sundhedskort på borger.dk her