Gebyrer og afgifter

Her kan du se, hvad det koster at blive gift udenfor administrationsbygninger, prisen på et knallertkørekort og rykkergebyrer. Du kan også se prisen på pasfotos, legitimationskort, renter og aktindsigt.

Ejendomsoplysninger

Ydelse Kr. 
Ejendomsoplysninger 400
BBR-meddelelser 70

 

Folkeregisteroplysninger

Ydelse Kr. 2023
Ny adresseattest 89

 

Rykkergebyrer

Fordringer med udpantningsret Kr.
Krav under 500 kr., 1. rykker 100
Krav under 500 kr., 2. rykker 100
Krav fra 500 kr., 1. rykker 250
Krav fra 500 kr., 2. rykker 250

 

Bibliotekskrav Kr.
Bibliotekskrav 100

 

Civilretslige fordringer

Ydelse Kr.
Civilretslige fordringer 100

 

Gebyr for meddelelse om udlægsforretning

Ydelse Kr.
Gebyr for meddelelse om udlægsforretning 450

 

Retsafgift ved udlæg

Grundafgift 300 kr. Hvis kravet overstiger 3.000 kr., udgør afgiften yderligere 0,5 % af det overskydende beløb.

 

Renter

Type Kr.
Fordringer med fortrinsret: 0,4 % pr. påbegyndt måned medmindre andet følger af lovgivning.
Civilretslige fordringer: Renter iht. Renteloven (diskonto + 8 % pa.)

Vielse

Der er gebyr for vielse udenfor administrationsbygninger (eksempelvis have- og hjemmevielser). Undtaget er borgere med kritisk sygdom (nødvielser).

Gebyret beregnes som merudgiften/transporttiden (minimum 600 kr.) pr. time samt udgift til kørselsgodtgørelse efter statens takster

Administrationsgebyr i forbindelse med støttet boligbyggeri

Gebyret beregnes som 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyrer

Aktindsigt

Der kræves betaling for kopiering ved aktindsigtsanmodninger, der behandles efter henholdsvis offentlighedsloven og forvaltningsloven. Ved aktindsigt efter forvaltningsloven, opkræves der ikke betaling af det første kopieksemplar. Der fastsættes en generel bagatelgrænse, så der kun opkræves betaling, når betalingen er minimum 100 kr.

Gebyr for aktindsigt 

Ydelse Kr.
Betaling for første side 10
Betaling for de følgende sider 1

 

Kort og pasfoto

Type Kr.
Sundhedskort ved bortkomst, lægeskift m.v. 220
Legitimationskort til alle over 15 år 150
Gebyr for pas-billeder 125
Udstedelse af knallertkørekort 695
Genudstedelse af knallertkørekort 140