Takster for social- og sundhedsområdet

Her kan du læse mere om priserne for madservice, praktisk hjælp og pleje, aflastningsophold

Se blandt andet taksterne for kost på plejecentre, til hjemmeboende, aflastningsophold og praktisk hjælp og pleje.

Kost for hjemmeboende

Ydelse Kr.
Hovedret hjemmeboende med udbringning 53,00
Biret hjemmeboende med udbringning 16,00
Hovedret hjemmeboende uden udbringning 47,00
Biret hjemmeboende uden udbringning 15,00

 

Kost på plejecentre

Ydelse Kr.
Døgnkost plejecentre pr. måned 3.880,00
Døgnkost plejecentre pr. dag - dog max. 3.834 kr. pr måned. Dagstakst varierer derfor, afhængigt af antallet af dage i de enkelte måneder. 127,56

 

Aflastningsophold

Ydelse Kr.
Aflastningsophold 142,40

 

Tilskud samt priser i forbindelse med  frit valg

Praktisk hjælp / pleje

Ydelse Kr.
Praktisk hjælp, hverdag pr. time 381,08
Pleje, hverdag pr. time 418,04
Personlig pleje, øvrige tider pr. time 526,54

 

Madservice

Ydelse Kr.
Madservice med udbringning til hjemmet, biret 16,50
Madservice med udbringning til hjemmet, hovedret 58,50
Madservice uden udbringning til hjemmet, biret 14,50
Madservice uden udbringning til hjemmet, hovedret 50,50