Takster for social- og sundhedsområdet

Her kan du læse mere om priserne for madservice, praktisk hjælp og pleje, aflastningsophold

Se blandt andet taksterne for kost på plejecentre, til hjemmeboende, aflastningsophold og praktisk hjælp og pleje.

Kost for hjemmeboende

Ydelse Kr.
Hovedret hjemmeboende med udbringning 51,00
Biret hjemmeboende med udbringning 15,50
Hovedret hjemmeboende uden udbringning 45,00
Biret hjemmeboende uden udbringning 14,50

 

Kost på plejecentre

Ydelse Kr.
Døgnkost plejecentre pr. måned 3.759,00
Døgnkost plejecentre pr. dag - dog max. 3.834 kr. pr måned. Dagstakst varierer derfor, afhængigt af antallet af dage i de enkelte måneder. 123,24

 

Aflastningsophold

Ydelse Kr.
Aflastningsophold 141,78

 

Tilskud samt priser i forbindelse med  frit valg

Praktisk hjælp / pleje

Ydelse Kr.
Praktisk hjælp, hverdag pr. time 377,30
Pleje, hverdag pr. time  
Personlig pleje, øvrige tider pr. time  

 

Madservice

Ydelse Kr.
Madservice med udbringning til hjemmet, biret 17,50
Madservice med udbringning til hjemmet, hovedret 61,50
Madservice uden udbringning til hjemmet, biret 15,00
Madservice uden udbringning til hjemmet, hovedret 53,00