Takster på Teknik- og Miljø-området

Her kan du blandt andet se, hvad det koster at få behandlet din byggesag, stadepladser, bidrag til parkeringsfond samt priserne på affald, deponi og rottebekæmpelse.

Affald, deponi, spildevand og rottebekæmpelse

Ydelse   Pris
Rottebekæmpelse Fastsættes som en promille af ejendomsværdien. Gebyret opkræves over ejendomsskattebilletten. 0,0650‰
Affald og deponi og spildevand Se aktuelle takster på favrskovforsyning.dk  

Byggetilladelser og planer

Kommunalbestyrelsen kan efter § 39 i bygningsreglementet 2018 opkræve gebyr for behandling af en ansøgning om byggetilladelse.

Gebyret er efter tidsforbrug og opkræves for alle typer byggerier, der kræves byggetilladelse til, herunder nedrivninger.

Gebyret vil i de fleste tilfælde blive opkrævet af to omgange, dels ved byggetilladelsen og dels ved færdigmelding af byggeriet.

Undtaget for opkrævning af byggesagsgebyr er erhvervsbygninger, dvs. avls- og driftsbygninger ved landbrug og virksomhedsbygninger – undtaget er dog ikke virksomhedsbygninger, der anvendes til boligformål, undervisning og lignende, herunder børneinstitutioner.

 

Byggesagsgebyrer

Ydelse Kr.  
Byggesagsgebyrer 832 kr. pr. time  
Dispensation i forhold til § 20 i Planloven, hvor byggeriets etageareal overstiger 250 m2 eller en højde på mere end 8,5 meter og orienteringen omfatter mere end 10 beboere og foreninger. For disse sager opkræves gebyr i medfør af bekendtgørelse nr. 1116 af 13.9.2007. 309 kr. pr. høringspart, dog max 5.000 kr.  

 

Gebyr for planer

Ydelse kr.
Gebyr for kommuneplan, lokalplan og sektorplaner (trykte udgaver) 100

 

Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven

Ydelse Kr. pr. time
Tilsyn og godkendelse af forurenende virksomhed  440,78

 

Sejlads på Gudenåen

Ydelse Kr.
Registrering af sejl- og motorbåde (pr. år pr. enhed) 200
Gæsteregistrering, sejl- og motorbåde (gælder 14 dage) 75
Koncessionsenhed (pr. år pr. enhed) 300

 

Parkeringsfond

Ydelse kr.
Parkeringsfondsbidrag pr. parkeringsplads 41.000

 

Stadeplads

Ydelse Kr.
Stadeplads v. torvehandel 1 år / 1 dag om ugen 2.210
Stadeplads v. torvehandel 3 mdr / 1 dag om ugen 566

 

Kolonihaver

Ydelse Kr.
Leje af kolonihaver 810

 

Skovbegravelsesplads

Ydelse Kr.
Urnenedsættelse (uden deltagelse af pårørende) 6.931
Urnenedsættelse (med deltagelse af pårørende) 7.631

 

Beredskabsområdet

Ydelse Kr.
Gebyr for tilslutning af brandtekniske installationer (inkl. moms) 2.623
Gebyr for overvågning af brandtekniske installationer (inkl. moms) 5.941
Gebyr for udrykning til blinde alarmer (1HL+3) (ekskl. moms) 6.109
Gebyr for udrykning til blinde alarmer (1HL+5) (ekskl. moms)

8.595

Gebyr for udrykning til blinde alarmer (2HL+10) (ekskl. moms) 14.451