Takster på Teknik- og Miljø-området

Her kan du blandt andet se, hvad det koster at få behandlet din byggesag, stadepladser, bidrag til parkeringsfond samt priserne på affald, deponi og rottebekæmpelse.

Affald, deponi, spildevand og rottebekæmpelse

YdelsePris 2024
Rottebekæmpelse - Gebyret opkræves over ejendomsbidragsopgørelsen0,30 kr. pr. bebyggede antal kvadratmeter
Affald og deponi og spildevandSe aktuelle takster på favrskovforsyning.dk

Byggetilladelser og planer

Kommunalbestyrelsen kan efter § 39 i bygningsreglementet 2018 opkræve gebyr for behandling af en ansøgning om byggetilladelse.

Gebyret er efter tidsforbrug og opkræves for alle typer byggerier, der kræves byggetilladelse til, herunder nedrivninger.

Gebyret vil i de fleste tilfælde blive opkrævet af to omgange, dels ved byggetilladelsen og dels ved færdigmelding af byggeriet.

Undtaget for opkrævning af byggesagsgebyr er erhvervsbygninger, dvs. avls- og driftsbygninger ved landbrug og virksomhedsbygninger – undtaget er dog ikke virksomhedsbygninger, der anvendes til boligformål, undervisning og lignende, herunder børneinstitutioner.

Byggesagsgebyrer

YdelsePris i kr. 2024
Byggesagsgebyrer875 kr. pr time
Dispensation i forhold til § 20 i Planloven, hvor byggeriets etageareal overstiger 250 m2 eller en højde på mere end 8,5 meter og orienteringen omfatter mere end 10 beboere og foreninger. For disse sager opkræves gebyr i medfør af bekendtgørelse nr. 1116 af 13.9.2007.327 kr. pr. høringspart, dog max 5.000 kr.

 

Gebyr for planer

YdelseKr. i 2024
Gebyr for kommuneplan, lokalplan og sektorplaner (trykte udgaver)10 kr. for første side, 1 kr. for efterfølgende sider.

 

Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven

YdelseKr. pr. time 2024
Tilsyn og godkendelse af forurenende virksomhed 469,87

 

Gebyr for jordflytning

YdelsePris i kr. 2024
Grundgebyr for jordflytning677
Timepris565

Beløbene er uden moms.

Læs mere om flytning af jord

Gebyr for anvisning af erhvervsaffald

YdelsePris 2024
Anvisning af erhvervsaffald565

Beløbene er uden moms.

Læs mere om erhvervsaffald her

Sejlads på Gudenåen

Ydelse Kr.
Registrering af sejl- og motorbåde (pr. år pr. enhed) 200
Gæsteregistrering, sejl- og motorbåde (gælder 14 dage) 75
Koncessionsenhed (pr. år pr. enhed) 300

 

Parkeringsfond

YdelsePris i 2024
Parkeringsfondsbidrag pr. parkeringsplads45.000 kr.

 

Stadeplads

YdelsePris i 2024
Stadeplads v. torvehandel 1 år / 1 dag om ugen2.360 kr.
Stadeplads v. torvehandel 3 mdr. / 1 dag om ugen603 kr.

 

Kolonihaver

YdelsePris 2024
Leje af kolonihaver860 kr.

 

Clausholm Skovbegravelsesplads

YdelseKr.
Urnenedsættelse (uden deltagelse af pårørende)6.900