Takster på Teknik- og Miljø-området

Her kan du blandt andet se, hvad det koster at få behandlet din byggesag, stadepladser, bidrag til parkeringsfond samt priserne på affald, deponi og rottebekæmpelse.

Affald, deponi, spildevand og rottebekæmpelse

Ydelse Pris 2023
Rottebekæmpelse - Fastsættes som en promille af ejendomsværdien. Gebyret opkræves over ejendomsskattebilletten. 0,0600‰
Affald og deponi og spildevand  Se aktuelle takster på favrskovforsyning.dk

Byggetilladelser og planer

Kommunalbestyrelsen kan efter § 39 i bygningsreglementet 2018 opkræve gebyr for behandling af en ansøgning om byggetilladelse.

Gebyret er efter tidsforbrug og opkræves for alle typer byggerier, der kræves byggetilladelse til, herunder nedrivninger.

Gebyret vil i de fleste tilfælde blive opkrævet af to omgange, dels ved byggetilladelsen og dels ved færdigmelding af byggeriet.

Undtaget for opkrævning af byggesagsgebyr er erhvervsbygninger, dvs. avls- og driftsbygninger ved landbrug og virksomhedsbygninger – undtaget er dog ikke virksomhedsbygninger, der anvendes til boligformål, undervisning og lignende, herunder børneinstitutioner.

 

Byggesagsgebyrer

Ydelse Pris 2023
Byggesagsgebyrer 838 kr. pr. time
Dispensation i forhold til § 20 i Planloven, hvor byggeriets etageareal overstiger 250 m2 eller en højde på mere end 8,5 meter og orienteringen omfatter mere end 10 beboere og foreninger. For disse sager opkræves gebyr i medfør af bekendtgørelse nr. 1116 af 13.9.2007. 317 kr. pr. høringspart, dog max 5.000 kr.

 

Gebyr for planer

Ydelse kr.
Gebyr for kommuneplan, lokalplan og sektorplaner (trykte udgaver) 100

 

Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven

Ydelse Kr. pr. time 2023
Tilsyn og godkendelse af forurenende virksomhed  451,36

 

Gebyr for jordflytning

Ydelse Kr.
Grundgebyr for jordflytning 640,00
Timepris (jordflytning og anvisning af erhvervsaffald) 524,00

 

Sejlads på Gudenåen

Ydelse Kr.
Registrering af sejl- og motorbåde (pr. år pr. enhed) 200
Gæsteregistrering, sejl- og motorbåde (gælder 14 dage) 75
Koncessionsenhed (pr. år pr. enhed) 300

 

Parkeringsfond

Ydelse Pris i 2023
Parkeringsfondsbidrag pr. parkeringsplads 44.000 kr.

 

Stadeplads

Ydelse Pris i 2023
Stadeplads v. torvehandel 1 år / 1 dag om ugen 2.270 kr.
Stadeplads v. torvehandel 3 mdr. / 1 dag om ugen 580 kr.

 

Kolonihaver

Ydelse Pris 2023
Leje af kolonihaver 830 kr.

 

Skovbegravelsesplads

Ydelse Kr.
Urnenedsættelse (uden deltagelse af pårørende) 6.931
Urnenedsættelse (med deltagelse af pårørende) 7.631

 

Beredskabsområdet

Ydelse Pris 2023
Gebyr for tilslutning af brandtekniske installationer (inkl. moms) 2.675 kr.
Gebyr for overvågning af brandtekniske installationer (inkl. moms) 6.060 kr.
Gebyr for udrykning til blinde alarmer (1HL+3) (ekskl. moms) 6.231 kr.
Gebyr for udrykning til blinde alarmer (1HL+5) (ekskl. moms) 8.767 kr.
Gebyr for udrykning til blinde alarmer (2HL+10) (ekskl. moms) 14.740 kr.