You are here

Affald

Virksomheder i Favrskov Kommune har du ansvaret for, at dit affald bliver håndteret rigtigt. Det gælder både affald til genanvendelse.

Her kan du finde oplysninger om Favrskov Kommunes:

Affaldsplan

Regulativ for erhvervsaffald

Forskrift for opbevaring af farligt affald

Bygge- og anlægsaffald:

Du skal bruge Byg og Miljø-portalen til anmeldelse af byggeaffald og PCB-screening.

Private og professionelle bygherrer skal foretage en identifikation af PCB i bygninger og anlæg. Du kan læse mere PCB her: pcb-guiden.dk  

Herudover skal de evt. foretage en kortlægning og en anmeldelse af byggeaffald ved nedrivninger eller renovering af ejendomme.

Skemaer til identifikation af PCB og skemaer til anmeldelse af byggeaffald kan findes i selvbetjeningsboksen - Byg og Miljø: ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald”.

Skemaet skal indsendes senest to uger før byggearbejdet starter.

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.

Favrskov Forsyning:

Du kan læse mere om Genbrugspladser, forbrænding, losseplads og asbest på Favrskov Forsynings hjemmeside.

 

Senest opdateret

10.05.2019
anoh