You are here

Affald

Som virksomhed i Favrskov Kommune har du ansvaret for, at dit affald bliver håndteret rigtigt.

Det gælder både affald til genanvendelse, forbrænding, deponi, og affald der skal specialhåndteres.

Her kan du finde oplysninger om Favrskov Kommunes:

Affaldsplan 2020-2025

Regulativ for erhvervsaffald

Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, produkter og affald

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Bygge- og anlægsaffald

Du skal bruge Byg og Miljø-portalen til anmeldelse af byggeaffald og PCB-screening.

Private og professionelle bygherrer skal foretage en identifikation af PCB i bygninger og anlæg. Du kan læse mere PCB her: pcb-guiden.dk  

Herudover skal de evt. foretage en kortlægning og en anmeldelse af byggeaffald ved nedrivninger eller renovering af ejendomme.

Skemaer til identifikation af PCB og skemaer til anmeldelse af byggeaffald kan findes i selvbetjeningsboksen - Byg og Miljø: ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald”.

Skemaet skal indsendes senest to uger før byggearbejdet starter.

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.

Favrskov Forsyning

Du kan læse mere om Genbrugspladser, forbrænding, losseplads og asbest på Favrskov Forsynings hjemmeside.

Kontakt

Team Virksomheder
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

07.09.2020
anoh