You are here

Korsholm Børneunivers

Korsholm Børneunivers er integreret med plads til 12 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Åbningstid 6.30-17.00 - fredag til 16.00

Korsholm Børneunivers er en Grønne Spirer-institution, som er beliggende i et stort og spændende hus sammenbygget med en pavillon. Udenfor har vi en fantastisk legeplads med mange forskellige muligheder for leg og aktiviteter.

Børnehaven er stueopdelt, med svingende børnetal, i aldersblandede grupper. Der samarbejdes på tværs og i perioder med alders- og kønsopdelte aktiviteter. 

Vuggestuen er beliggende i selvstændig afdeling, men har tæt samarbejde med børnehaven – blandt andet åbner og lukker vi sammen.

Vi er en fagligt velfunderet og imødekommende personalegruppe, der glæder sig til at modtage jer.

Børnehaven er beliggende lige ved siden af skolen, som vi har et tæt samarbejde med.

Her kan du finde links til de andre institutioner i området.

Om Korsholm Børneunivers

 • Kontakt

  Korsholm Børneunivers
  Damsbrovej 67
  8382 Hinnerup
  Tlf.: 89 64 58 85

   

  Daglig leder
  Malene O. Jacobsen
  moj@favrskov.dk
  Mobil 51 44 43 34


  Områdeleder
  Annette Green Kjærgaard
  amgk@favrskov.dk 
  Mobil 24 98 15 08

   

  Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 6.30-17.00. Fredag kl. 6.30-16.00

 • Medarbejdere

  1 delt daglig leder

  5 pædagoger

  1 medhjælper

  1 studerende

 • Pædagogik

  Korsholm Børneunivers er en institution, som er certificeret under organisationen Grønne Spirer. Det betyder at vi har et særligt fokus på aktiviteter der involverer natur og science.

  Hos os er der plads til mangfoldighed og fordybelse. Vi arbejder anerkendende og inkluderende, og Korsholm Børneunivers skal være et trygt sted at være, så alle der kommer i huset føler sig set, hørt og forstået. Derfor har vi fokus på at styrke relationer omkring børn og voksne, og vi forventer, at alle voksne der færdes i huset, personale som forældre, er venlige og imødekommende i mødet med andre og hilser på hinanden.

  Desuden har vi fokus på børneperspektiver og læringsmiljøet i alle dagens aktiviteter og rutiner. Med baggrund i løbende faglige refleksioner, søger vi fortsat at optimere børnemiljøet – både det fysiske og det mentale.

  Hverdagen er sammensat af forskellige aktiviteter, som både kan være voksenstyrede eller børnestyrede og børnestyrede med voksenguidning.

  Vores mål er at alle børn skal have en tryg og lærerig hverdag i Korsholm Børneunivers.

  Legepladsen er en naturlegeplads. Den er spændende indrettet med mange forskellige muligheder for leg og bruges aktivt.

  Vuggestuen er beliggende i en bygning, som er sammenbygget med børnehavedelen. den er normeret til 8 børn, men har plads til 12.

  I vuggestuen er det primære fokus på relationen mellem barn og voksen og mellem børnene, for at skabe den tryghed, som er forudsætning for udvikling i vuggestuealderen. Aktiviteter og indretning er målrettet aldersgruppen 0-2 år. De voksne opholder sig meget på gulvet, sammen med børnene.

  I børnehaven er der, ud over relationerne, fokus på alderssvarende tilbud om aktiviteter der tager udgangspunkt i børnegruppens behov for læring og udvikling. Det være sig både ud fra børnenes egne interesser, og det pædagogerne ser som et udviklingsbehov. Ofte vil aktiviteterne have et element af natur og science.

  Børnehaven er beliggende lige ved siden af skolen, som vi har et tæt samarbejde med for at styrke overgangen fra børnehave til skole for det enkelte barn. Hvert år til marts sender vi vores ældste børn i førskolegruppe ovre på skolen. I månederne inden samles storbørnsgruppen i en Dragegruppe, hvor der arbejdes med skoleforberedende tiltag. Der følger en pædagog fra børnehaven med i førskolen. 

  På samme måde har vi et tæt samarbejde med dagplejerne i lokalområdet med det formål at lette overgangen fra dagpleje til børnehave.

  Førskolegruppen medfører, at vores børnetal i børnehaven er svingende. Vi arbejder derfor med en høj grad af fleksibilitet og er konstant omstillingsparate, så vi organiserer os på en måde, så det giver mest muligt mening for børnene.

  Vi har højt fokus på forældresamarbejde og vil meget gerne være i løbende dialog med forældre om vores hverdag og valg. Vi har fokus på at skabe et imødekommende miljø – også for forældre. Og derfor har vi en daglig kaffeinvitation i form af en bakke med krus og kaffe/te til fri afbenyttelse af alle der kommer i huset.

   

   

   

   

   

 • Sådan gør vi - planer og politikker

 • Forældreintra

  Her er link til Forældreintra

  Vær opmærksom på, at du skal have et login for at besøge institutionens forældreintra.

 • Forældretilfredshed 2019

  Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

  Se resultatet for Korsholm Børneunivers her.

Kontakt

Korsholm Børneunivers
Damsbrovej 67
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 58 85

 

Vuggestue 21 36 59 80

Senest opdateret

28.02.2020
riz