Få overblik over alle Favrskov Kommunes institutioner - både børnehaver og integrerede institutioner (vuggestue og børnehave i samme hus)

Favrskovs institutioner er inddelt i områder, og hvert område har én områdeleder og én fælles forældrebestyrelse. Har du spørgsmål eller vil du gerne besøge institutionen, så kontakt områdelederen eller de daglige ledere - se kontaktoplysningerne under hvert område og institution.

Læs også om Dagplejen for 0-3-årige i Favrskov Kommune

Om opskrivning, udmelding, flytning, tilskud, søskendefordel

Alle spørgsmål, der vedrører dit barns plads i en institution - eksempelvis overflytning, søskendeplads eller tilskud - håndteres af Pladsanvisningen - se kontaktoplysninger på Pladsanvisningen her

Politikker og principper for institutionerne

Flere af områdernes forældrebestyrelser har udarbejdet politikker og principper for eksempelvis børn i solen, brug af IT, konfliktløsning og pædagogiske læreplaner. Disse politiker og principper ligger på AULA, som du får adgang til, når dit barn begynder i institutionen. 

Vil du gerne læse principperne for institutionen, inden du får adgang til AULA, er du velkommen til at kontakte områdelederen.

Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik

Institutionerne arbejder alle under den politisk vedtagne Børne- og ungepolitik - se den her

Institutioner i Hinnerup Nord/Øst

Området består af 5 integrerede institutioner med fælles områdeleder:

Annette Kudsk
tlf. 20 91 16 19
[email protected] 

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Alle spørgsmål, der vedrører dit barns plads i en institution - eksempelvis overflytning, søskendeplads eller tilskud - håndteres af Pladsanvisningen - se kontaktoplysninger på Pladsanvisningen her

Institutioner i Hinnerup Syd/Vest 

Området består af 4 institutioner med fælles områdeleder:

Annette Green Kjærgaard
tlf. 24 98 15 08
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Alle spørgsmål, der vedrører dit barns plads i en institution - eksempelvis overflytning, søskendeplads eller tilskud - håndteres af Pladsanvisningen - se kontaktoplysninger på Pladsanvisningen her

 

Institutioner i Hammel Syd/Øst

Området består af 6 institutioner med en fælles områdeleder:

Brian Leth Hansen
Tlf. 27 64 19 40
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Alle spørgsmål, der vedrører dit barns plads i en institution - eksempelvis overflytning, søskendeplads eller tilskud - håndteres af Pladsanvisningen - se kontaktoplysninger på Pladsanvisningen her

Institutioner i Thorsø, Ulstrup og Hammel N/V

Området består af 5 institutioner med en fælles områdeleder:

Tommy Jørgensen
tlf. 23 49 03 74
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Alle spørgsmål, der vedrører dit barns plads i en institution - eksempelvis overflytning, søskendeplads eller tilskud - håndteres af Pladsanvisningen - se kontaktoplysninger på Pladsanvisningen her

Hadsten Opland

Området består af 4 institutioner i landsbyerne omkring Hadsten. Kontakt områdeleder

Linda Le Page Nymark
Tlf. 26 12 59 80
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Alle spørgsmål, der vedrører dit barns plads i en institution - eksempelvis overflytning, søskendeplads eller tilskud - håndteres af Pladsanvisningen - se kontaktoplysninger på Pladsanvisningen her

Hadsten By

Området består af 3 institutioner i selve Hadsten by. Kontakt områdeleder:

Flemming Rasmussen
tlf. 51 24 79 51
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Alle spørgsmål, der vedrører dit barns plads i en institution - eksempelvis overflytning, søskendeplads eller tilskud - håndteres af Pladsanvisningen - se kontaktoplysninger på Pladsanvisningen her

Selvejende institution i Hadsten

Hadsten Børnehave er selvejende, hvilket betyder at det er den forældrevalgte bestyrelse, der er ansvarlig for budget og ansættelser. Leder i Hadsten Børnehave: 

Trine Hjortshøj Sørensen
lf. 20 59 28 60 
[email protected].

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger per mail.

Alle spørgsmål, der vedrører dit barns plads i en institution - eksempelvis overflytning, søskendeplads eller tilskud - håndteres af Pladsanvisningen - se kontaktoplysninger på Pladsanvisningen her

Kontakt

Pladsanvisningen

Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail - skriv i stedet via Digital Post via linket her

Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00  samt torsdag: kl. 15.00-16.30

Ferielukket i uge 7, uge 28-30, uge 42, de tre dage op til påske samt mellem jul og nytår.