Børnehuset Hadbjerg

Børnehuset Hadbjerg ligger i den naturskønne landsby Hadbjerg øst for Hadsten

Børnehuset Hadbjerg har to aldersintegrerede stuer med gennemsnitligt 25 børn fra 3 til 6 år på hver stue. Desuden har vi to vuggestuegrupper med ca. 12 børn i hver i alderen 0-3 år.

Vi er én af fire institutioner i Hadsten Opland-området med fælles områdeleder.

Åbningstider

  • Mandag til torsdag: 6.30 – 17.00
  • Fredag: 6.30 – 16.00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Vores hverdag

Dagligdagen er bygget op om en fast struktur, som starter med samling på stuen kl. 9. Her siger vi godmorgen og får et overblik over, hvem der er til stede den pågældende dag. Dagens program bliver gennemgået med billeder, og vi svarer på børnenes spørgsmål til dagen. På den måde skaber vi en tryg of forudsigelige hverdag for børnene.

Grøn profil

Børnehuset Hadbjerg har en grøn profil med fokus på naturpædagogik. Vi er medlem af friluftsrådets Grønne Spirer, hvilket betyder at vi løbende gennemfører temaforløb om og i naturen, og desuden har et særligt fokus på miljøet.

Vi er ude i al slags vejr året rundt og bruger ofte vores bålplads til for eksempel varm kakao, eller til at lave mad over, eller bare til at sidde og hygge om og fortælle røverhistorier til hinanden.

Turen går til

Flere gange om ugen er vi på tur ude af huset. På tur-dagen besøger vi ofte de fine naturområder i nærheden, eller vi tager skolebussen til Kollerupskoven, biblioteket eller noget tredje. En gang om ugen har vi motorikforløb i Høst-hallen.

Året rundt

Hele året bruger vi naturen som leg- og læringsrum, hvor vi sammen er nysgerrige og udforsker flora og fauna rundt om os.

Vi planlægger aktiviteter ud fra en årsplan, som revideres hvert år i januar. På planen er både faste traditioner som fastelavn, Sankt Hans og Lucia-optog, men hvert år finder også nye spændende aktiviteter plads i planen.

Ud fra årsplanen udarbejdes en ugeplan, hvor børn og forældre kan se, hvad der foregår i børnehuset i den aktuelle uge både ude og inde. Det giver forældrene god mulighed for at spørge barnet om dagen.

Skolestart

Fra august til marts samles de kommende skolebørn på egen stue, med større fokus på deres dannelse inden skolestart. Gruppen har tilknyttet en brobygningspædagog, som følger dem fra børnehaven og de første 5 måneder i førskolen.

Sådan synes vi bedst, at den værdifulde viden om barnets behov og personlighed kommer i spil fra første skoledag. Vi har et godt og tæt samarbejde med Hadbjerg skole.

Mad

Børnehuset Hadbjerg er med i den kommunale frokostordning. Børnene medbringer selv frugt og drikkedunk.

Vi laver ofte mad sammen med børnene som pædagogisk aktivitet.  Nogle gange laver vi marmelade efter årets høst af bær, bager boller eller laver mad over bål.

Børnene synes, det er en leg at lave mad og de får en større forståelse for, hvordan mad bliver til. Der er også udvikling, læring og dannelse gemt i at lave mad med børn.

Pædagogik

Overalt i børnehuset møder man visualisering, små legemiljøer, faste pladser mv. Dette er en del af vores inkluderende pædagogik, der er med til at sikre, at barnet i højere grad ”kan selv” og får følelsen af at mestre deres hverdag.

Vores ønske er at etablere læringsmiljøer hvor:

  • Der er plads til alle, og hvor der tages udgangspunkt i barnets perspektiver
  • Alle mærker at have værdi for og i fællesskabet, og kan byde ind med noget
  • Man godt må øve sig og støttes i det
  • Man lærer om sig selv, om andre og hvad vi kan sammen i fællesskabet
  • Anerkendelse, inklusion, og børneperspektiver er nøgleord
  • Den voksne er medlegende og nysgerrig sammen med barnet

Legepladsen har mange læringsmiljøer, som tilgodeser både kreativitet, motorik og naturvidenskab mv., og der leges både med kammerater og voksne.

Vi arbejder desuden med ”Fri for mobberi”, der understøtter venskaber og forebygger mobning. Alle børn har deres egen bamse, der følger dem i deres tid i børnehuset og videre over i skolen.

Pædagogisk IT er også et omdrejningspunkt for os, enten i form af iPads, leg med digital fællesskærm eller vores elektroniske gulv kaldet en ”vidensbrønd”, der byder på et varierende udvalg af leg og læring.

Tilsyn, forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Hadbjerg

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

tel:89644645Børnehuset Hadbjerg

Rørsangervej 20
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 46 45

Daglig leder

Charlotte Leth Ankerstjerne
Tlf. 89 64 46 45
[email protected]

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.